Start

Start

odwolaj_wizyte_plakat

 

Ulotka dla Pacjenta ODWOŁAJ WIZYTĘ!


 

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Chełmie

zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinach:

 • chirurgii
 • chorób płuc
 • chorób wewnętrznych
 • chorób zakaźnych
 • dermatologii i wenerologii
 • kardiologii
 • medycyny ratunkowej
 • neonatologii
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • otorynolaryngologii
 • pediatrii
 • psychiatrii
 • urologii

do pracy w oddziałach szpitalnych w godzinach podstawowej ordynacji, w poradniach specjalistycznych oraz pełnienia dyżurów lekarskich.

Forma i warunki zatrudnienia – do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o kontakt:
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych, ul. Ceramiczna 1, pok. 118,
tel. 82 562 32 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00
adres e-mail: aneta.rozycka@szpital.chelm.pl


Zapraszamy na badania profilaktyczne!

-Dla Kobiet

-Dla Kobiet i Mężczyzn

 

Polityka jakości

Polityka środowiskowa

System zarządzania jakością

Pacjencie - chroń środowisko


 

 


logo_terapia_onkologiczna

_____________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w ramach dotacji z Urzędu Miasta Chełma realizuje działania terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.

Świadczenia obejmują:

Sesje psychoterapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu, dwie grupy terapeutyczne

 • środy godz. 17.00 -19.00

Sesja psychoterapie grupowej dla osób współuzależnionych i członków rodzin osób uzależnionych

 • piątki godz. 17.00 – 19.00

Sesje psychoterapii grupowej dla osób z syndromem dorosłego dziecka alkoholika „DDA”

 • piątki godz. 17.00 – 19.00

Warsztaty After Care – soboty 14.05 i 17.09, godz. 09.00 – 13.00 oraz 08.10, godz. 09:00 – 13:30; 19.11 godz. 09:00 – 14:00

Świadczenia realizowane są dla mieszkańców miasta Chełma. Zapisy kwalifikacyjne do psychoterapii grupowej u kierownika Poradni Aleksandry Suchockiej - tel. 82 5623115, 82 5623366 lub bezpośrednio w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu – pawilon B, I piętro.

 

Kontakt

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
22-100 Chełm, ul.Szpitalna 53
tel (82) 562-32-23, fax (82) 562-32-27
e-mail szpital@szpital.chelm.pl