Poradnia Alergologiczna

Poradnia Alergologiczna

Lokalizacja poradni i rejestracja

Przychodnia Specjalistyczna

ul. Szpitalna 53 B

tel. 82 562 31 33

Rejestracja telefoniczna 82 562 31 00, 82 562 31 01, 82 562 31 45 w godzinach pracy poradni

Rejestracja osobista w godzinach pracy poradni 82 562 31 33

 

Godziny pracy poradni

 

wtorek

14.00 - 18.00

czwartek

11.00 - 15.00

piątek

7.25 - 11.30

 

W poradni przyjmuje:

  • lek. Anna Dąbrowska-Banaszek

W poradni udzielane są świadczenia medyczne w zakresie:

  • diagnostyki i leczenia chorób alergicznych
  • badań diagnostycznych: testy skórne i alergiczne
  • badań czynności płuc
  • odczulania

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
22-100 Chełm, ul.Szpitalna 53
tel (82) 562-32-23, fax (82) 562-32-27
e-mail szpital@szpital.chelm.pl