Poradnia Chorób Zakaźnych

Poradnia Chorób Zakaźnych

Lokalizacja poradni i rejestracja

Pawilon B przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym

ul. Szpitalna 53 B

tel. 82 562-33-58

Rejestracja telefoniczna 82 562 33 58 w godzinach pracy poradni

Rejestracja osobista w godzinach pracy poradni

 

Godziny pracy poradni

poniedziałek

15.00 - 19.00

wtorek

11.00 - 15.00

środa

10.00 - 18.00

czwartek

15.00 – 19.00

 

W poradni przyjmują:

  • lek. Maria Kornas-Rypina

  • lek. Lucyna Korecka

 

W poradni udzielane są świadczenia medyczne w zakresie:

  • prewencji i wczesnego wykrywania chorób zakaźnych
  • diagnostyki osób podejrzanych o choroby zakaźne
  • leczenie chorób zakaźnych i niezakaźnych chorób wątroby
  • konsultacje po pobycie w oddziale
  • kwalifikacje dla potrzeb innych specjalistów
  • kwalifikacje do szczepień p/WZW B

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
22-100 Chełm, ul.Szpitalna 53
tel (82) 562-32-23, fax (82) 562-32-27
e-mail szpital@szpital.chelm.pl