Oddział Dziecięcy

Oddział Dziecięcy

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Lek. med. Piotr Zalewski- specjalista IIo pediatrii

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr piel. Barbara Basa

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Kierownik

82 562 33 47

Pielęgniarka Oddziałowa

82 562 33 44

Gabinet lekarski

82 562 33 46

Dyżurka pielęgniarek

82 562 33 45

Telefon dla pacjentów

82 562 33 39

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Oddział Dziecięcyz najduje się naII piętrze pawilonu A

Jest oddziałem ogólnopediatrycznym zajmującym się leczeniem i diagnostyką pacjentów
od 0 do 18 rż. Leczy się tu choroby układu oddechowego, moczowego, pokarmowego, nerwowego, niektóre choroby zakaźne. Diagnozuje się większość chorób wieku dziecięcego, korzystając
z zaplecza diagnostycznego szpitala Udziela się pomocy w stanach zagrożenia życia oraz stanach terminalnych. W procesie leczenia uczestniczy fachowy i doświadczony personel lekarski, pielęgniarski i pomocniczy.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
22-100 Chełm, ul.Szpitalna 53
tel (82) 562-32-23, fax (82) 562-32-27
e-mail szpital@szpital.chelm.pl