• W nowym Tygodniu Nr 48 z dnia 26 listopada 2018 r. ukazał się artykuł zatytułowany „Moje dziecko nie żyje”.
  • Na stronie https://www.facebook.com/hasztag.chelm/ opublikowane zostało wiele wpisów oczerniających Szpital, negatywnych, niezasłużonych i nie opartych na faktach.

 

Oświadczenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
 ws. śmierci czteromiesięcznego dziecka.

 

W związku ze śmiercią czteromiesięcznego dziecka informuję, że dziecko zostało przewiezione na SOR szpitala we wtorek 20 listopada 2018 r. o godz. 18:30 i skierowane do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, gdzie zostało zbadane przez lekarza tej placówki, który zastosował leczenie farmakologiczne po stwierdzeniu, iż dziecko znajduje się w stanie ogólnym dobrym, bez cech odwodnienia.

Dalsze postępowanie mamy z synem, do czasu przywiezienia dziecka na Szpitalny Oddział Ratunkowy przez karetkę, znam jedynie z doniesień medialnych i nie mogę ich komentować.

W dniu następnym o godzinie 21:20 karetka Państwowego Pogotowia Ratunkowego przywiozła dziecko niewykazujące oznak życia. Personel Szpitala kontynuował akcję resuscytacyjną rozpoczętą przez zespół ratownictwa. O godzinie 21:50 stwierdzono zgon.

Szpital niezwłocznie zawiadomił prokuraturę o zdarzeniu. Prokurator zarządził sekcję zwłok, której ostateczne wyniki będą znane w połowie grudnia.

Ze względu na to, że zgon był nieoczekiwany i dotyczy dziecka została powołana wewnątrzszpitalna komisja, która przeanalizuje zastosowane postępowanie medyczne.

Ubolewam, że doszło do śmierci dziecka, jednak na obecną chwilę brak jest podstaw do formułowania zarzutów pod adresem szpitala i obciążania winą za śmierć dziecka.

Jednocześnie oświadczam, że dalsze oczernianie szpitala, godzące w jego dobre imię, może skutkować wystąpieniem na drogę prawną przeciwko osobom, które bezpodstawnie i złośliwie pomawiają szpital i jego personel o działania lub zaniechania, które nie miały miejsca i nie zostały potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.