Wykaz telefonów SPWSzS w Chełmie

Wykaz telefonów SPWSzS w Chełmie

 

Nazwa komórki organizacyjnejNumer telefonu
ADMINISTRACJA ul. Ceramiczna 1
Dyrektor82 562 32 23
Kancelaria82 562 32 23
82 562 32 01
Faks82 562 32 27
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa82 562 32 23
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych82 562 32 23
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy82 562 32 23
Naczelna Pielęgniarka82 562 32 10
Dział Usług Medycznych, Statystyki i Rozliczeń Świadczeń
Kierownik Działu82 562 32 21
Sekcja Rozliczeń Świadczeń82 562 32 05
Stanowisko ds. Jakości82 562 32 11
Stanowisko ds. Promocji Szpitala82 562 32 17
Archiwum Dokumentacji Medycznej82 562 32 07
82 562 32 09
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
Kierownik Działu82 562 32 24
Stanowisko ds. osobowych82 562 32 20
Stanowiska ds. osobowych82 562 32 25
Dział Administracyjno-Techniczny
Sekcja Zaopatrzeniowa82 562 32 64
Telefon/faks82 562 32 41
Kierownik Działu

82 562 32 22

82 562 32 06

Specjalista koordynator ds. ochr.środowiska i gospodarki elektroenergetycznej

Specjalista ds. przygotowań i nadzoru inwestycji i remontu

82 562 32 00

 

82 562 32 39

Warsztat elektroenergetyczny Napraw Sprzętu i Aparatury Medycznej82 562 32 50
Konserwatorzy elektrycy zmianowi82 562 32 73
Konserwatorzy Sprzętu i Aparatury Medycznej82 562 32 70
Warsztat Energetyczny82 562 32 62
Dyspozytornia82 562 31 11
Dyspozytornia82 562 32 99
Dział Finansowo-Księgowy
Sekcja Gospodarki Materiałowej i Inwentaryzacji

82 562 32 33

82 562 32 31

Sekcja Finansowo-Księgowa82 562 32 75
Sekcja Płac82 562 32 34
Kasa82 562 32 68
Dział Informatyki i Łączności
Kierownik Działu82 562 32 13
Stanowisko ds. infrastruktury82 562 32 30
Stanowisko ds. aplikacji82 562 32 65
Sekcja Zamówień Publicznych82 562 32 54
Telefon/faks82 562 32 47

Pozostałe stanowiska
Inspektor ds. BHP82 562 32 12
Inspektor ds. Obronności82 562 32 60
Pielęgniarka Epidemiologiczna82 562 32 15
Dział ds. Pielęgniarstwa i Higieny82 562 32 61
Stanowisko ds. Żywienia82 562 32 87
Oddział Dzienny Psychiatryczny
ul. Ceramiczna 1, parter
Gabinet Lekarski82 562 34 75
Dyżurka Pielęgniarek82 562 34 74
Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi
ul. Ceramiczna 1, IV piętro
82 562 34 77
Dyżurka Pielęgniarek82 562 34 76
ZESPÓŁ ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH I PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
PAWILON A
ul. Szpitalna 53 B
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczyparter
Gabinet Lekarski82 562 33 36
Dyżurka Pielęgniarek82 562 33 02
Pacjenci82 562 34 73
Zakład Opiekuńczo-LeczniczyI piętro
Gabinet Lekarski82 562 33 71
Dyżurka Pielęgniarek82 562 33 69
Pacjenci (aparat na kartę)801 14 38
Oddział DziecięcyII piętro
Gabinet Lekarski82 562 33 46
Dyżurka Pielęgniarek82 562 33 45
Pacjenci82 562 33 39
PAWILON B
ul. Szpitalna 53 B
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu parter
Kierownik Oddziału82 562 33 66
Dyżurka Pielęgniarek82 562 33 65
Oddział DermatologicznyI piętro
Gabinet Lekarski82 562 33 55
Dyżurka Pielęgniarek82 562 33 56
Pacjenci82 562 33 57
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu82 562 31 15
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny II i III piętro
Gabinet Lekarski82 562 33 61
Dyżurka Pielęgniarek82 562 33 59
82 562 33 60
Poradnia Chorób Zakaźnych82 562 33 58
PAWILON C 
ul. Szpitalna 53 B
Poradnia Zdrowia Psychicznego82 562 33 64
Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych82 562 33 75
Oddział Psychiatryczny
Męski I piętro
Gabinet Lekarski82 562 33 78
Dyżurka Pielęgniarek82 562 33 76
Pacjenci (aparat na kartę)8011437
Sekretariat82 562 33 82
Żeński II piętro
Gabinet Lekarski82 562 33 81
Dyżurka Pielęgniarek82 562 33 79
Pacjenci (aparat na kartę)8011407
Oddział PulmonologicznyIII piętro
Gabinet Lekarski82 562 33 90
Dyżurka Pielęgniarek82 562 33 88
Pacjenci82 562 33 87
Oddział Opieki PaliatywnejIII piętro
Gabinet Lekarski82 562 34 69
Dyżurka Pielęgniarek82 562 32 42
Pacjenci82 562 32 44
PAWILON 1A
ul. Szpitalna 53 B

Oddział Wewnętrzny I z Pododdziałem Endokrynologii i Hematologii

6 piętro strona lewa

Gabinet Lekarski82 562 33 11
82 562 33 13
Dyżurka Pielęgniarek82 562 33 12
Pacjenci82 562 34 57
Sekretariat82 562 32 94
Gabinet Lekarski82 562 33 84
Dyżurka Pielęgniarek82 562 33 83
Pacjenci82 562 33 86
Sekretariat82 562 34 44
Oddział Neurologiczny5 piętro
Gabinet Lekarski82 562 33 91
82 562 32 55
telefon/faks82 562 33 99
Dyżurka Pielęgniarek82 562 32 51
Pacjenci
82 562 34 58
Sekretariat82 562 33 97


Oddział Wewnętrzny III4 piętro strona lewa
Gabinet Lekarski82 562 33 21
82 562 33 67
Dyżurka Pielęgniarek82 562 33 19
Pacjenci82 562 34 60
Sekretariat82 562 33 23

Oddział Laryngologiczny z Pododdziałem Okulistycznym

4 piętro strona prawa

Gabinet Lekarski82 562 33 51
82 562 33 53
Dyżurka Pielęgniarek82 562 33 49
Pacjenci82 562 34 61
Sekretariat82 562 33 52
Oddział Chirurgiczny3 piętro
Gabinet Lekarski82 562 33 29
82 562 33 35
82 562 33 25
Dyżurka Pielęgniarek82 562 33 40
82 562 33 27
Pacjenci82 562 34 62
82 562 34 63
Sekretariat82 562 33 37
Oddział Kardiologiczny2 piętro strona lewa
Gabinet Lekarski82 562 34 11
Dyżurka Pielęgniarek82 562 34 10
Pacjenci82 562 34 64
Sekretariat82 562 34 23
Pracownia Holtera82 562 34 06
Pracownia badań Echa Serca82 562 34 50
Sala Intensywnego Nadzoru Kardiol82 562 34 27
Oddział Urologiczny2 piętro strona prawa
Gabinet Lekarski82 562 34 49
Dyżurka Pielęgniarek82 562 34 51
Pacjenci82 562 34 67
Sekretariat82 562 34 47

Oddział Urazowo-Ortopedyczny z Chirurgią Kręgosłupa

1 piętro

Gabinet Lekarski82 562 33 33
82 562 34 40
82 562 33 38
82 562 34 38
Dyżurka Pielęgniarek82 562 33 18
82 562 34 37
Pacjenci82 562 34 68
82 562 34 66
Sekretariat82 562 33 20

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

wysoki parter strona lewa

Gabinet Lekarski82 562 33 05
82 562 33 08
Dyżurka Pielęgniarek82 562 34 43
Sala Intensywnego nadzoru82 562 33 95
Zespół Reanimacyjny82 562 31 12
Szpitalny Oddział Ratunkowywysoki parter, wejście od strony podjazdu do SOR
Dyżurka Lekarzy82 562 34 15
82 562 34 16
Dyżurka Lekarza Chirurga82 562 32 17
Gabinet Lekarski82 562 34 08
Gabinet Lekarski Kardiologiczny82 562 34 54
Dyżurka Pielęgniarek82 562 34 53
Izba Przyjęć SOR82 562 34 00

82 562 34 01
Izba Przyjęć chirurgiczna SOR82 562 33 01
Izba Przyjęć ortopedyczna SOR82 562 33 26
Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza82 562 34 02
Centralna Sterylizatornianiski parter
Kierownik82 562 33 43
82 562 33 10PAWILON 1B
ul. Szpitalna 53 B
Zakład Rehabilitacji Leczniczej1 piętro
Gabinet Lekarski82 562 31 70
Rejestracja82 562 31 64

Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży

1 piętro

Położnictwo
Gabinet Lekarski82 562 31 79
Dyżurka Położnych82 562 31 78
Pacjenci82 562 31 80
Sekretariat82 562 31 51
Ginekologia
Gabinet Lekarski82 562 31 31
Dyżurka Położnych82 562 31 32
Pacjenci82 562 31 30

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

wysoki parter

Kierownik82 562 31 54
Rejestracja82 562 31 57

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

 

Telefon/faks82 562 31 61
82 562 33 16
Laboratorium Mikrobiologiczne82 562 31 49
82 562 31 52
Zakład RTGwysoki parter strona prawa
Kierownik82 562 31 37
Rejestracja82 562 31 47
Sekretariat telefon/faks82 562 31 48
Gabinet Lekarski82 562 31 36
Pracownia Tomografii Komputerowej
82 562 31 84
Pracownia Rezonansu Magnetycznego82 562 34 26
Apteka Szpitalnaniski parter strona lewa
Kierownik Apteki82 562 31 94
Ekspedycja leków gotowych82 562 31 76

Oddział Neonatologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Patologii Noworodka

I piętro wejście za SOR

Gabinet Lekarski82 562 34 18
Dyżurka Pielęgniarek82 562 34 25
POZOSTAŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
ul. Szpitalna 53 B

pomiędzy Pawilonem B i C

Rejestracja82 562 31 62
Gabinet Lekarski82 562 31 66
82 562 31 96
82 562 31 53
Poradnia Dermatologiczna
ul. Szpitalna 53 B
pomiędzy Pawilonem B i C
Rejestracja82 562 31 71
Gabinet Lekarski82 562 31 74
Poradnia Laryngologiczna dla Dzieci
82 562 31 81
Poradnia Ortopedyczna dla Dzieci
82 562 31 56
Punkt szczepień WZW82 562 31 92
Poradnia p/Gruźliczapomiędzy Pawilonem B i C
dla Dzieci82 562 33 72
dla Dorosłych82 562 33 73

INNE REJESTRACJE DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

hol główny "duży pawilon"

Rejestracja ogólna82 562 31 00
82 562 31 45
82 562 31 01
Rejestracja Poradni Onkologicznej82 562 31 02
Rejestracja Poradni Ortopedycznej82 562 31 18
Kierownik Poradni Specjalistycznej82 562 31 26

Zespół Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 53 B
Rejestracja82 562 34 52
Gabinet Lekarski POZ82 562 34 70
Gabinet Pielęgniarki POZ82 562 34 71
Gabinet Położnej POZ82 562 34 72
Pracownia Endoskopowa
ul. Szpitalna 53 B
niski parter
82 562 33 15
INNE KOMÓRKI
ADO-MED. Kliniki Lublin, ul. Szpitalna 53 BII piętro pawilon "duży"
Centrala82 562 34 97
82 562 34 98
DIETETYK SZPITALNY82 562 32 87

IMPEL Catering "Company"
ul. Szpitalna 53 B
Kierownik Kuchni82 562 32 84
Kuchnia Główna82 562 32 88
Prosektorium
ul. Szpitalna 53 B
82 562 32 69

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
22-100 Chełm, ul.Szpitalna 53
tel (82) 562-32-23, fax (82) 562-32-27
e-mail szpital@szpital.chelm.pl