Wykaz telefonów SPWSS w Chełmie

Wykaz telefonów SPWSS w Chełmie

SPIS TELEFONÓW
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
Nazwa jednostki organizacyjnej
Nr telefonu
Uwagi:
1. Najważniejsze numery telefonów w SP WSS


Dyrektor Naczelny825623223
ostatnie trzy cyfry


Sekretariat
825623223
są numerem


Sekretariat Fax825623227
wewnętrznym


Sekretariat825623201
z wyjątkiem aparatów


Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych825623223
na kartę


Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa825623223Naczelna Pielęgniarka825623210

2. Telefony alarmowe


Zespół Reanimacyjny825623112
Centralna Dyspozytornia825623111
Centralna Dyspozytornia825623299


3. Oddziały szpitalne

Izby Przyjęć

Izba Przyjęć SOR 825623400
Izba Przyjęć SOR 825623401
Izba Przyjęć Chirurgiczna SOR825623301
Izba Przyjęć Ortopedyczna SOR825623326
Izba Przyjęć Ginekol.-Położnicza dla oddziałów Ginekologicznego i Położniczego825623402
Izba Przyjęć dla oddział.: Pulmonologii, Psychiatrii,Opieki Paliatywnej, Terapii Uzależnień 825623368Chirurgiczny

Gabinet Lekarza dyżurnego825623329
Gabinet Lekarski825623335
Gabinet Lekarski825623325
Dyżurka Pielęgniarek 825623340
Dyżurka Pielęgniarek 825623327
Gabinet Ordynatora825623330
Pielęgniarka Oddziałowa825623341
Sekretariat Oddziału825623337
Sala wybudz. pooperac.825623443
Pacjenci825623462
Pacjenci825623463Dermatologiczny

Gabinet Lekarski825623355
Dyżurka Pielęgniarek825623356
Pacjenci825623357
Gabinet Ordynatora825623354Dziecięcy

Gabinet Lekarski825623346
Dyżurka Pielęgniarek825623345
Pacjenci825623339
Gabinet Ordynatora825623347
Pielęgniarka Oddziałowa825623344Ginekologiczny

Gabinet Lekarski825623131
Dyżurka Pielęgniarek825623132
Pacjenci825623130
Gabinet Ordynatora825623129
Pielęgniarka Oddziałowa825623198
Sala operacyjna cesarskich cięć /Położnictwo/ 825623428Intensywnej Terapii

Zespół Reanimacyjny825623112
Gabinet Lekarski825623305
Gabinet Lekarski825623308
Gabinet Ordynatora825623446
Sala Intensywnego nadzoru825623395
Separatka825623445
Pielęgniarka Oddziałowa825623306
Dyżurka Anestezjologiczna825623324Laryngologiczny

Gabinet Lekarza Dyżurnego825623351
Gabinet Lekarski825623353
Dyżurka Pielęgniarek825623349
Gabinet Ordynatora825623350
Pielęgniarka Oddziałowa825623348
Sekretariat825623352
Pacjenci825623461Neurologiczny

Gabinet Lekarski825623391
Gabinet Lekarski FAX825623399
Gabinet Lekarza Dyżurnego825623255
Dyżurka Pielęgniarek (Neurol. Udarowa)826523393
Dyżurka Pielęgniarek (Neurol. Ogólna)825623251
Sala Wzmożonego Nadzoru Neurologicznego825623283
Sala Neurorehabilitacji825623248
Gabinet Ordynatora825623392
Gabinet Psychologa i Logopedy825623246
Pracownia Holtera i Doplera825623282
Pielęgniarka Oddziałowa825623394
Sekretariat825623397
Pacjenci825623458
Pacjenci Neur. Udarowej825623459Neonatologiczny

Gabinet Lekarski825623418
Dyżurka Pielęgniarek825623425
Gabinet Ordynatora825623419
Sala Intensywnej Terapii 825623421
Poradnia Oceny Rozwoju Noworodka825623420Urazowo-Ortopedyczny

Gabinet Lekarski825623333
Gabinet Lekarski825623440
Gabinet Lekarski825623338
Gabinet Lekarza Dyżurnego825623438
Gabinet Przyjęć825623328
Dyżurka Pielęgniarek
825623318
Dyżurka Pielęgniarek
825623437
Gabinet Ordynatora
825623307
Sekretariat Oddziału
825623320
Pielęgniarka Oddziałowa
825623439
Pacjenci
825623466
Pacjenci825623468Położniczy

Gabinet Lekarski825623179
Dyżurka Pielęgniarek825623178
Pacjenci825623180
Blok Porodowy825623177
Sekretariat825623151PulmonologicznyGabinet Lekarski
825623390
Dyżurka Pielęgniarek
825623388
Pacjenci
825623387
Gabinet Ordynatora
825623389
Sekretariat Oddziału/Pielęgniarka Oddziałowa
825623300Terapii Uzależnień od Alkoholu

Gabinet Psychologa
825623374
Dyżurka Pielęgniarek
825623365
Kierownik Oddziału
825623366
Pacjenci /aparat na kartę/828011421Psychiatryczny I /Męski/Gabinet Lekarski
825623378
Dyżurka Pielęgniarek
825623376
Gabinet Ordynatora
825623377
Sekretariat Oddziału
825623382
Pacjenci /aparat na kartę/828011437Psychiatryczny II /Żeński/Gabinet Lekarski
825623381
Dyżurka Pielęgniarek
825623379
Gabinet Ordynatora
825623380
Pacjenci /aparat na kartę/828011407Wewnętrzny IGabinet Lekarski
825623311
Gabinet Lekarza Dyżurnego
825623313
Dyżurka Pielęgniarek
825623312
Gabinet Ordynatora
825623314
Sekretariat
825623294
Pacjenci
825623457Wewnętrzny IIGabinet Lekarski
825623384
Dyżurka Pielęgniarek
825623383
Pododdział Hematologii
825623322
Pacjenci
825623386
Gabinet Ordynatora
825623385
Pielęgniarka Oddziałowa / Sekretariat
825623444Wewnętrzny IIIGabinet Lekarski
825623321
Gabinet Lekarza Dyżurnego
825623367
Dyżurka Pielęgniarek
825623319
Gabinet Ordynatora
825623332
Sekretariat Oddziału
825623323
Pielęgniarka Oddziałowa
825623334
Pacjenci
825623460Obserwacyjno-ZakaźnyGabinet Lekarski
825623361
Dyżurka Pielęgniarek
825623359
Dyżurka Pielęgniarek
825623360
Gabinet Ordynatora
825623362
Pielęgniarka Oddziałowa
825623363KardiologicznyGabinet Lekarski
825623411
Gabinet lekarza dyżurnego
825623423
Dyżurka Pielęgniarek
825623410
Gabinet Ordynatora
825623414
Pracownia Holterowska825623406
Pracownia badań Echa Serca825623450
Pielęgniarka Oddziałowa825623422
Sala INK825623427
Pacjenci
825623464Ośrodek Dializ Pozaustrojowych


Gabinet Lekarski
825623123
Gabinet Lekarski Fax
825623125
Gabinet Ordynatora
825623190
Dyżurka Pielęgniarek
825623124
Pielęgniarka Oddziałowa
825623128
Konserwatorzy Sprzętu Med.. Ośrodka Dializ
825623127Opieki PaliatywnejPielęgniarka Oddziałowa
825623245
Dyżurka Pielęgniarek
825623242
Pacjenci825623244Szpitalny Oddział Ratunkowy


Pok. Badań I825623403
Pok. Badań II825623404
Pok. Przyj. Planowych825623456
Pok. badań dziecięcy825623452
Sala Resuscytacji825623407
Dyżurka Pielęgniarek825623453
Kierownik825623408
Sala OIT /dostępny dla pacjentów/825623454
Pielęgniarka Oddziałowa825623455
Dyżurka Lekarzy825623415
Dyżurka Lekarzy825623416Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Kierownik Zakładu825623303
Dyżurka Pielęgniarek825623302
Pielęgniarka Oddziałowa825623304
Pacjenci825623473Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Dyżurka Pielęgniarek825623369
Kierownik825623370
Pielęgniarka Oddziałowa825623331
Gabinet Rehabilitacji825623309
Gabinet zabiegowy825623371
Pacjenci /aparat na kartę/828011438Urologiczny

Gabinet Lekarski825623449
Dyżurka Pielęgniarek825623451
Gabinet Ordynatora825623448
Pielęgniarka Oddziałowa825623442
Sekretariat825623447
Pacjenci825623467Rehabilitacji dziennej

Rejestracja Przychodni Rehabilitacji825623164
Kierownik Przychodni Rehabilitacji825623197
Gabinet Lekarski825623170
Gabinet Fizykoterapii825623165
Gabinet Masażu825623168
Gabinet Hydroterapii825623191
Gabinet Laseroterapii825623172
Sala Ćwiczeń dla Dzieci825623169
Sala Ćwiczeń 825623167


4. Poradnie specjalistyczne


Rejestracje

Rejestracja Poradni pozostałych825623100
Rejestracja Poradni pozostałych 825623101
Rejestracja Poradni pozostałych825623145
Rejestracja Poradni Dermatologicznej825623171
Rejestracja Poradni Gin.-Położniczej825623162
Rejestracja Poradni Onkologicznej825623102
Rejestracja Poradni Ortopedycznej825623118
Rejestracja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej825623157
Rejestracja Pracowni Tomografii Komputerowej825623147
Rejestracja Przychodni Rehabilitacji825623164Poradnie

Poradnia Alergologiczna825623133
Poradnia Chirurgiczna825623140
Poradnia Chorób Sutka825623119
Poradnia Dermatologiczna825623174
Poradnia Diabetologiczna825623107
Poradnia Endokrynologiczna825623141
Poradnia Gastrologiczna825623103
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza825623166
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza825623196
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza825623153
Poradnia p/Gruźlicza dla Dzieci825623372
Poradnia p/Gruźlicza dla Dorosłych825623373
Poradnia Kardiologiczna825623105
Poradnia Konsultacyjna Ortopedyczna825623114
Poradnia Laryngologiczna dla Dzieci825623181
Poradnia Laryngologiczna825623108
Poradnia Laryngologiczna825623109
Poradnia Logopedyczna dla Dzieci825623175
Poradnia Nefrologiczna825623141
Poradnia Neurologiczna825623143
Poradnia Oceny Rozwoju Noworodka825623420
Poradnia Okulistyczna 825623189
Poradnia Onkologiczna825623119
Poradnia Onkologiczna825623120
Poradnia Ortopedyczna dla Dzieci825623156
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna825623116
Poradnia dla Pracowników Służby Zdrowia825623193
Poradnia Chorób Zakaźnych825623358
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych825623364
Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych825623375
Poradnia uzależnienia od alkoholu825623115
Punkt szczepień p/WZW825623192


5. Pomocnicza działalność medyczna


Trakt operacyjny

Sala Operacyjna nr 1825623431
Sala Operacyjna nr 2825623432
Sala Operacyjna nr 3825623433
Sala Operacyjna nr 4825623434
Sala Operacyjna nr 5825623435
Sala wybudzeń825623441
Pomieszczenie wypocz. Lekarzy825623429
Pomieszczenie wypocz. Pielęgniarek825623436Apteka szpitalna

Kierownik Apteki825623194
Ekspedycja825623176
Księgowość Apteki825623173Centralna Sterylizatornia

Centralna sterylizacja 825623310
Centralna ster. - pom. socjalne825623134
Centralna ster. - kierownik825623343Centralna Dezynfektornia

Centralna Dezynfektornia - kierownik825623113


6. Pracownie


Pracownie

Pracownia Audiometrii825623110
Pracownia EEG825623317
Pracownia Endoskopowa825623315
Pracownia Holterowska825623406
Pracownia badań Echa Serca825623450
Pracownia Bronchoskopowa825623390Zakład RTG

Rejestracja Pracowni Tomografii Komputerowej825623147
Rejestracja RTG i USG825623147
Sekretariat Zakładu RTG, fax825623148
Kierownik Zakładu RTG825623137
Gabinet Lekarski825623136
Kierownik Techników RTG825623135
Pracownia Tomografii Komputerowej825623184
Gabinet Opisu825623139
Dyżurka Techników RTG 825623146
Pracownia USG 825623409
Pracownia USG 825623426Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Rejestracja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej825623157
Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej825623154
Zakł. Diag. Labor. - dyżur całodobowy825623155
Pracownia Serologiczna825323316
Pracownia Mineralna825623161
Pracownia Hematologiczna825623188
Pracownia825623163
Pracownia anal. moczu825623159Laboratorium Mikrobiologiczne

Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego825623149
Labor.Mikrob. - dyżur w godz. 7-15825623152
Pracownia Mikrobiologii825623150
Pracownia Bakteriologiczna - Ogólna825623183
Pracownia Posiewu Prątka Gruźlicy825623187


7. AdministracjaDział Administracyjno-Gospodarczy

Dział Administr. - Gospodarczy825623264
Dział Administr. - Gospodarczy Fax825623241
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego825623206
Sekcja Zamówień Publicznych Fax825623247
Sekcja Zamówień Publicznych825623254
Mała Poligrafia825623267
Magazyn Medyczno-Gospodarczy825623266
Magazyn Techniczny825623263
Sekcja Transportu Wewnętrznego825623289Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy825623218
Główny Księgowy825623233
Dział Finansowo Księgowy825623228
Dział Finansowo Księgowy825623231
Dział Finansowo Księgowy825623276
Dział Finansowo Księgowy825623275
Dział Finansowo Księgowy825623205
Kasa825623268Dział Metodyczno-Organizacyjny
Kierownik Działu Metodycno - Organizacyjnego825623217
Dział Metodyczno - Organizacyjny825623221
Dział Metodyczno - Organizacyjny825623292
Windykacja525623207
Windykacja825623209Dział Służb Pracowniczych

Kierownik Działu Służb Pracowniczych825623224
Dział Służb Pracowniczych825623220
Dział Służb Pracowniczych825623225Dział Techniczno Eksploatacyjny

Kierownik Działu Technicznego i Eksploatacji825623258
Dział Techniczny825623239Dział Informatyki i Łączności

Dział Informatyki i łączności825623213
Dział Informatyki i łączności825623230
Dział Informatyki i łączności825623265Sekcja Inwentaryzacji

Sekcja Inwentaryzacji825623229
Sekcja Inwentaryzacji825623226Sekcja Płac

Kierownik Sekcji Płac825623214
Sekcja Płac825623234
Sekcja Płac825623236Pozostałe samodzielne komórki organizacyjne

Inspektor ds. BHP825623212
Inspektor ds. Obronności825623260
Inspektor ds.. Sanitarno-Epidemiologicznych825623215
Rewident Zakładowy825623259
Radca Prawny825623249
Radca Prawny825623216
Ośrodek Promocji Zdrowia 825623211Związki Zawodowe

Delegatura Lubelskiej Izby Lekarskiej825623240
Związek Z.P.O.Z. Solidarność 80825623203
Związek Zawodowy Pielęgniarek825623274
Związek Zawodowy "Solidarność"825623238Pozostałe

Główny Dietetyk825623287
Portiernia 825623280


8. Inne jednostki organizacyjne


Dział Techniczno-Eksploatacyjny

Koordynator Ciepłowni i W-tu Hydr.- Ślus.825623222
Koordynator Ciepłowni i W-tu Hydr.- Ślus.825623200
Ciepłownia825623253
Warsztat Hydrauliczno-Ślusarski825623262
Koordynator Zesp. Energetycznego i W-tu Elekt.825623250
Elektryk Dyżurny825623273
Konserwator Urządzeń Dźwigowych825623278
Tlenownia825623279
Sekcja Naprawy Sprzętu Medycznego825623270Magazyny

Magazyn Medyczno-Gospodarczy825623266
Magazyn Techniczny825623263
Magazyn odpadów medycznych825623271Pozostałe

Prosektorium825623269
Pralnia825623272
Sekcja transportu wewnętrznego825623289


Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
22-100 Chełm, ul.Szpitalna 53
tel (082) 562-32-23, fax (082) 562-32-27
e-mail szpital@szpital.chelm.pl