Wykaz telefonów SPWSS w Chełmie

Wykaz telefonów SPWSS w Chełmie

 

SPIS  TELEFONÓW
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie/aktualizacja na dzień 05.03.2015 r./
NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW
Nazwa komórki organizacyjnejNr telefonu
ADMINISTRACJA / ul. Ceramiczna 1 /
Dyrektor SP WSzS w Chełmie(82) 5623223
Kancelaria(82) 5623223
(82) 5623201
telefon / faks(82) 5623227
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa(82) 5623223
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych(82) 5623223
Naczelna Pielęgniarka(82) 5623210
Dział Usług Medycznych, Statystyki i Rozliczeń Świadczeń
Kierownik Działu(82)(82) 5623221
Sekcja Rozliczeń Świadczeń(82) 5623205
Stanowisko ds. Jakości(82) 5623211
Stanowisko ds. Promocji Szpitala(82) 5623217
Archiwum Dokumentacji Medycznej(82) 5623207
(82) 5623209
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
Kierownik Działu(82) 5623224
Specjalista/Inspektor ds. osobowych(82) 5623220
(82) 5623225
Dział Administracyjno - Techniczny
Dział Adm.-Tech. Sekcja Zaopatrzeniowa(82) 5623264
telefon / faks(82) 5623241
Kierownik Działu

(82) 5623222

(82) 5623206

Specjalista koordynator ds. ochr.środowiska i gospodarki elektroenergetycznej

Specjalista ds. przygotowań i nadzoru inwestycji i remontu

(82) 5623200

 

(82) 5623239

Warsztat elektroenergetyczny i Napraw Sprzętu i Aparatury Medycznej(82) 5623250
Konserwatorzy elektrycy zmianowi(82) 5623273
Konserwatorzy Sprzętu i Aparatury Medycznej(82) 5623270
Warsztat Energetyczny(82) 5623262
Dyspozytornia(82) 5623111
Dyspozytornia(82) 5623299
Dział Finansowo - Księgowy
Główny Księgowy(82) 5623233
Sekcja Finansowo- Księgowa(82) 5623275
Sekcja Gospodarki Materiałowej(82) 5623231
Kasa(82) 5623268
Dział Informatyki i Łączności
Dział Informatyki i Łączności - Kierownik(82) 5623213
Dział Informatyki i Łączności - st.ds.infrastruktury(82) 5623230
Dział Informatyki i Łączności - st.ds. aplikacji(82) 5623265
Sekcja Zamówień Publicznych
telefon / faks(82) 5623247
(82) 5623254
Pozostałe stanowiska
Inspektor ds. BHP(82) 5623212
Inspektor ds. Obronności(82) 5623260
Pielęgniarka Epidemiologiczna(82) 5623215
Dział ds. Pielęgniarstwa i Higieny(82) 5623261
Stanowisko ds. Żywienia(82) 5623287
Oddział Dzienny Psychiatryczny /ul. Ceramiczna 1, parter/
Gabinet Lekarski(82) 5623475
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623474
Hostel dla osób z zaburzeniami psych. /ul. Ceramiczna 1, IV piętro/
(82) 5623477
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623476
ZESPÓŁ ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH I PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
PAWILON - A ul. Szpitalna 53
Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczyparter
Gabinet Lekarski(82) 5623336
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623302
Pacjenci(82) 5623473
Zakład Opiekuńczo LeczniczyI piętro
Gabinet Lekarski(82) 5623371
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623369
Pacjenci /aparat na kartę/(82) 8011438
DziecięcyII piętro
Gabinet Lekarski(82) 5623346
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623345
Pacjenci(82) 5623339
PAWILON B ul. Szpitalna 53
DermatologicznyI piętro
Gabinet Lekarski(82) 5623355
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623356
Pacjenci(82) 5623357
Obserwacyjno - ZakaźnyII i III piętro
Gabinet Lekarski(82) 5623361
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623359
(82) 5623360
Poradnia Chorób Zakaźnych(82) 5623358
PAWILON ul. Szpitalna 53
Poradnia Zdrowia Psychicznego(82) 5623364
Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych(82) 5623375
Poradnia Terapii Uzależnień.i Współuzależnienia od Alkoholu(82) 5623115
Terapii Uzależnienia od Alkoholuparter
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623365
Pacjenci/aparat na kartę/(82) 8011421
Psychiatryczny
//Męska/I piętro
Gabinet Lekarski(82) 5623378
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623376
Pacjenci /aparat na kartę/(82) 8011437
Sekretariat(82) 5623382
/Żeńska/ II piętro
Gabinet Lekarski(82) 5623381
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623379
Pacjenci /aparat na kartę/(82) 8011407
PulmonologicznyIII piętro
Gabinet Lekarski(82) 5623390
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623388
Pacjenci(82) 5623387
Opieki PaliatywnejIII piętro
Gabinet Lekarski(82) 5623469
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623242
Pacjenci(82) 5623244
PAWILON 1 A   ul. Szpitalna 53 B
Wewnętrzny I z Pododdziałem Endokrynologii i Hematologii6 piętro strona lewa
Gabinet Lekarski(82) 5623311
(82) 5623313
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623312
Pacjenci(82) 5623457
Sekretariat(82) 5623294
Gabinet Lekarski(82) 5623384
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623383
Pacjenci(82) 5623386
Sekretariat(82) 5623444
Neurologiczny5 piętro
Gabinet Lekarski(82) 5623391
(82) 5623255
telefon / faks(82) 5623399
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623251
Pacjenci
(82) 5623458
Sekretariat(82) 5623397
Udarowy5 piętro
Gabinet Lekarski(82) 5623391
telefon / faks(82) 5623399
Dyżurka Pielęgniarek(82) 6523393
Pacjenci(82) 5623459
Sekretariat(82) 5623397
Wewnętrzny III4 piętro strona lewa
Gabinet Lekarski(82) 5623321
(82) 5623367
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623319
Pacjenci(82) 5623460
Sekretariat(82) 5623323
Laryngologiczny z Pododdziałem Okulistycznym4 piętro strona prawa
Gabinet Lekarski(82) 5623351
(82) 5623353
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623349
Pacjenci(82) 5623461
Sekretariat(82) 5623352
Chirurgiczny3 piętro
Gabinet Lekarski(82) 5623329
(82) 5623335
(82) 5623325
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623340
(82) 5623327
Pacjenci(82) 5623462
(82) 5623463
Sekretariat5623337
Kardiologiczny2 piętro strona lewa
Gabinet Lekarski(82) 5623411
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623410
Pacjenci(82) 5623464
Sekretariat(82) 5623423
Pracownia Holtera(82) 5623406
Pracownia badań Echa Serca(82) 5623450
Sala Intensywnego Nadzoru Kardiol(82) 5623427
Urologia2 piętro strona prawa
Gabinet Lekarski(82) 5623449
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623451
Pacjenci(82) 5623467
Sekretariat(82) 5623447
Urazowo -Ortopedyczny z chirurgią kręgosłupa1 piętro
Gabinet Lekarski(82) 5623333
(82) 5623440
(82) 5623338
(82) 5623438
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623318
(82) 5623437
Pacjenci(82) 5623468
(82) 5623466
Sekretariat(82) 5623320
Anestezjologii i Intensywnej Terapiiwysoki parter strona lewa
Gabinet Lekarski(82) 5623305
(82) 5623308
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623443
Sala Intensywnego nadzoru(82) 5623395
Zespół Reanimacyjny(82) 5623112
Szpitalny Oddział Ratunkowywysoki parter, wejście od strony podjazdu do SOR
Dyżurka Lekarzy(82) 5623415
(82) 5623416
Dyżurka Lekarza Chirurga(82) 5623217
Gabinet Lekarski(82) 5623408
Gabinet Lekarski Kardiologiczny(82) 5623454
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623453
Izba Przyjęć SOR(82) 5623400

(82) 5623401
Izba Przyjęć chirurgiczna SOR(82) 5623301
Izba Przyjęć ortopedyczna SOR(82) 5623326
Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza(82) 5623402
Centralna Sterylizatornianiski parter
Centralna sterylizatornia(82) 5623310
Kierownik(82)  5623343
PAWILON 1-B    ul. Szpitalna 53 B
Zakład Rehabilitacji Leczniczej1 piętro
Gabinet Lekarski(82) 5623170
Rejestracja(82) 5623164
Położniczo - Ginekologiczny i Patologii Ciąży1 piętro
Położnictwo
Gabinet Lekarski(82) 5623179
Dyżurka Położnych(82) 5623178
Pacjenci(82) 5623180
Sekretariat(82) 5623151
Ginekologia
Gabinet Lekarski(82) 5623131
Dyżurka Położnych(82) 5623132
Pacjenci(82) 5623130
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnejwysoki parter
Kierownik(82) 5623154
Rejestracja(82) 5623157
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi(82) 5623316
telefon / faks(82) 5623161
Laboratorium Mikrobiologiczne(82) 5623149
(82) 5623152
Zakład Radiologiiwysoki parter strona prawa
Kierownik(82) 5623137
Rejestracja(82) 5623147
Sekretariat tel/Fax(82) 5623148
Gabinet Lekarski(82) 5623136
Pracownia Tomografii Komputerowej
(82) 5623184
Pracownia Rezonansu Magnetycznego(82) 5623426
Apteka Szpitalnaniski parter strona lewa
Kierownik Apteki(82) 5623194
Ekspedycja leków gotowych(82) 5623176
Neonatologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Patologii NoworodkaI piętro wejście za SOR
Gabinet Lekarski(82) 5623418
Dyżurka Pielęgniarek(82) 5623425
POZOSTAŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza / ul. Szpitalna 53 /(pomiędzy Pawilonem B i C)
Rejestracja(82) 5623162
Gabinet Lekarski(82) 5623166
(82) 5623196
(82) 5623153
Rejestracja Poradni Dermatologicznej / ul. Szpitalna 53 /(pomiędzy Pawilonem B i C)
Rejestracja(82) 5623171
Gabinet Lekarski(82) 5623174
Poradnia Laryngologiczna dla Dzieci(82) 5623181
Poradnia Ortopedyczna dla Dzieci(82) 5623156
Punkt szczepień WZW(82) 5623192
Poradnia p/Gruźlicza(pomiędzy Pawilonem B i C)
dla Dzieci(82) 5623372
dla Dorosłych(82) 5623373
INNE REJESTRACJE DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH hol główny "duży pawilon")
Rejestracja ogólna(82) 5623100
(82) 5623145
(82) 5623101
Rejestracja Poradni Onkologicznej(82) 5623102
Rejestracja Poradni Ortopedycznej(82) 5623118
Kierownik Poradni Specjalistycznych
(82) 562 31 26
Zespół Poradni Lekarza Rodzinnego ul. Szpitalna 53b
Rejestracja(82) 5623452
Gabinet Lekarski POZ(82) 5623470
Gabinet Pielęgniarki POZ(82) 5623471
Gabinet Położnej POZ(82) 5623472
Pracownia Endoskopowa ul. Szpitalna 53 Bniski parter
(82) 5623315
INNE KOMÓRKI
ADO-MED. Kliniki Lublin, ul. Szpitalna 53 BII piętro pawilon "duży"
Centrala(82) 5623497
(82) 5623498
DIETETYK SZPITALNY
(82) 5623287
IMPEL Catering "Company"/ ul. Szpitalna 53 /
Kierownik Kuchni(82) 5623284
Kuchnia Główna(82)5623288
Prosektorium ul. Szpitalna 53/
(82) 5623269

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
22-100 Chełm, ul.Szpitalna 53
tel (82) 562-32-23, fax (82) 562-32-27
e-mail szpital@szpital.chelm.pl