ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO w CHEŁMIE

ul. Ceramiczna 1, 22-100 CHEŁM

 

Do konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn.zm.) tj.:

- posiada wykształcenie wyższe,

- posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,

- posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

- nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Pismo dot. opublikowania ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie w siedzibie Szpitala do pobrania tutaj.

Więcej informacji na stronie umwl.bip.lubelskie.pl