16 sierpnia 2019 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie dr Kamila Ćwik oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie płk Artur Gajewski podpisali umowę o współdziałaniu w procesie zatrudnienia skazanych.

 

W ramach współpracy w Szpitalu zostaną nieodpłatnie zatrudnieni skazani, którzy będą kierowani do prac porządkowych oraz drobnych prac remontowych na zewnętrznym terenie Szpitala.

Celem zatrudnienia jest resocjalizacyjne oddziaływanie na skazanych oraz osiągnięcie właściwych efektów społecznych. Podpisana umowa jest kontynuacją wieloletniej współpracy między jednostkami.

Foto: kpt. Łukasz Bielak