Podziękowanie dla Dyrektora Szpitala Kamili Ćwik za pomoc w przygotowaniu VI Parafiady Rodzinnej