logo fundusz sprawiedliwosci

W środę 2 października 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie, pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości reprezentowanym przez wiceministra sprawiedliwości dr Marcina Romanowskiego a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Chełmie reprezentowanym przez dr Kamilę Ćwik.

Dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie uzyska dotację w wysokości ponad 250 tysięcy złotych. Wśród pacjentów szpitala są osoby poszkodowane na skutek przestępstw. Środki będą przeznaczone na zakup nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu. Szpital zostanie wyposażony m. in. w nowy napęd neurochirurgiczny do trepanacji czaszki.

Zakup sprzętu usprawni udzielanie kompleksowej i skoordynowanej opieki medycznej ofiarom przestępstw oraz podniesie jakość i skuteczność leczenia. Działania dotyczące pomocy ofiarom przestępstw mają charakter interdyscyplinarny, tylko współpraca i integracja sił może przynieść pozytywne efekty. Osoby objęte pomocą mają szansę uwolnić się od fizycznych i psychicznych skutków zdarzenia i nie być w przyszłości ciężarem dla najbliższych i społeczeństwa.

W ramach podpisanej umowy zostaną zakupione m.in. napęd neurochirurgiczny do trepanacji czaszki z oprzyrządowaniem, narzędzia chirurgiczne, aparat do mierzenia pola widzenia, specjalistyczne łóżka i wyposażenie Psychiatrycznej Izby Przyjęć.

Sprzęt przeznaczony zostanie na potrzeby Bloku Operacyjnego, Oddziału Laryngologicznego z Pododdziałem Okulistycznym, Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Patologii Ciąży, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Chirurgią Kręgosłupa, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz izby przyjęć.

Fundusz Sprawiedliwości został powołany, aby nieść skuteczną pomoc. Jednym z celów Funduszu jest wspieranie instytucji i organizacji, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom pokrzywdzonym. Do Funduszu trafiają pieniądze zasądzone od sprawców przestępstw i jako swoiste zadośćuczynienie służą ofiarom.