Pamiętając o tym, że badania profilaktyczne tj. mammografia, cytologia, kolonoskopia umożliwiają wykrycie we wczesnych stadiach i usunięcie stanów przedrakowych, a przez to obniżają zachorowalność na raka, Szpital w Chełmie zaprasza do skorzystania w ramach programów zdrowotnych z następujących badań:


Mammografii adresowanej do kobiet w wieku 50 - 69 lat, które nie miały w ciągu ostatnich 2 lat wykonywanego badania, tel. 562 31 47. Miejsce badania: Zakład Radiologii Szpitala,
Kryterium wykluczające: Programem nie mogą być objęte kobiety po wcześniejszej mastektomii jak również kobiety, u których wcześniej zdiagnozowano w piersi zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym.
Cytologii dedykowanej dla kobiet w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego badania. Miejsce badania: Poradnia Ginekologiczno – Położnicza Szpitala (za szpitalnym pawilonem B), tel. (82) 562 31 62,
Kolonoskopii kierowanej do:
• osób w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, które nie miały kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat,
• osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
• osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha z potwierdzonym rozpoznaniem z poradni genetycznej. Miejsce badania: Pracownia Endoskopowa, tel. (82) 562 33 15 po godz. 12.00.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o kontakt z pracowniami Szpitala pod wyżej wymienionymi numerami telefonów w celu ustalenia szczegółów i terminu wizyty.