W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 przyznano dofinansowanie dla nowego typu projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie regionu w związku z zagrożeniem epidemicznym/ stanem epidemii”. Projekt pozwoli na zakup tzw. środków ochrony osobistej dla 18 podmiotów leczniczych z Lubelszczyzny. Jego wartość to 7 mln zł. 

Umowę w tej sprawie podpisali wczoraj (tj. 16 kwietnia) Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Kamila Ćwik, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, który jest liderem projektu.

– Zdrowie i bezpieczeństwo lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych są dla nas absolutnym priorytetem. W miarę możliwości będziemy uruchamiać kolejne pieniądze dla podmiotów leczniczych w naszym województwie. – podkreślił marszałek Jarosław Stawiarski.

Zakup środków ochrony

Wzmocnienie służb medycznych i ich otoczenia w celu realizacji usług zdrowotnych umożliwi stworzenie odpowiednich warunków do pracy w obecnej sytuacji epidemiologicznej dla szpitali, zespołów ratownictwa medycznego oraz centrów profilaktyczno-leczniczych posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubelskiego. Mówiąc wprost – chodzi o ochronę osób, które są „na pierwszej linii frontu” walki z COVID-19.

Na zakup wyposażenia Zarząd Województwa Lubelskiego przeznaczył 7,06 mln zł.

Pieniądze pozwolą na zakup środków ochrony indywidualnej, w tym:

 • Maska 3PLY – 286 000 szt.
 • Kombinezon – 29 000 szt.
 • Maska FFP2 – 50 000 szt.
 • Fartuch chirurgiczny – 120 000 szt.
 • Gogle – 8 000 szt.
 • Przyłbice – 5 000 szt.
 • Czepki – 40 000 szt.

Wsparcie dla podmiotów leczniczych

Projekt realizuje Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie. Wsparcie otrzyma (do 30.06.2020) łącznie 18 podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Są to:

 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
 2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
 3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
 4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie
 5. SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
 6. SP ZOZ Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
 7. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie – SP ZOZ
 8. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli
 9. Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie
 10. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
 11. SP ZOL dla Psychicznie i Nerwowo Chorych
 12. SP Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu
 13. SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej
 14. Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej
 15. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe – SP ZOZ w Lublinie
 16. Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SPZOZ
 17. SP Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu
 18. WOMP – Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Projekt w trakcie realizacji

Warto zaznaczyć, że dostawa zamówienia jest w trakcie realizacji. Pierwsza partia maseczek chirurgicznych została dostarczona 3 kwietnia br. Planowane jest, iż druga partia zamówienia trafi do szpitali w przyszłym tygodniu.

Projekt realizowany jest w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dodatkowo, projekt posiada pozytywną opinię konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych oraz pozytywną opinię wojewody lubelskiego w zakresie  zakupu środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych objętych projektem, który znacząco wpłynie na poprawę sytuacji epidemiologicznej wywołanej wirusem SARSCoV-2 w województwie lubelskim.