Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w roku 1989 , dokumentacji medycznej oddziału Kardiologii w latach 1991-1999 oraz dokumentacji Przychodni Przyszpitalnej Laryngologicznej w latach 1976-1999.
     Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku od dnia 17 lipca 2020 do dnia 1 lipca 2020 roku w Dziale Świadczeń Medycznych (Windykacja) Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie ul. Ceramiczna 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 - 15:00.

     Formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji dostępny jest w Dziale Świadczeń Medycznych (Windykacja) oraz na stronie internetowej szpital.chelm.pl
     Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz.159 z późn. zm.) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).