SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W CHEŁMIE

zatrudni

KIEROWNIKA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

 

WYMAGANE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

 1. wykształcenie wyższe;

 2. umiejętności: dobra organizacja pracy, obsługa informatycznych programów medycznych, znajomość zagadnień z zakresu rozliczania świadczeń zdrowotnych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW, w szczególności:

 1. Rozliczanie umów na realizację świadczeń zdrowotnych zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 2. Zgłaszanie zmian do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie zasobów świadczeniodawcy.

 1. Bieżąca aktualizacja danych w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji.
 2. Przygotowywanie ofert na realizację świadczeń zdrowotnych do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do konkursów ogłaszanych przez inne podmioty.

 3. Nadzór nad realizacją programów polityki zdrowotnej finansowanych z Ministerstwa Zdrowia, jednostek samorządu terytorialnego.

 4. Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie optymalizacji rozliczeń świadczeń.

 5. Sporządzanie miesięcznych i okresowych sprawozdań dotyczących:

 1. danych pacjentów Szpitala zawartych w „karcie szpitalnej” oraz „karcie psychiatrycznej”,

 2. statystyki medycznej oddziałów szpitalnych, przychodni i innych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń medycznych.

 1. Generowanie raportów w zakresie kart statystycznych szpitalnych i kart statystycznych psychiatrycznych, sprawdzanie i przesyłanie stosownym instytucjom.

 1. Bezpośredni nadzór, koordynacja i monitorowanie bieżących zadań statutowych Działu realizowanych przez podległych pracowników.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

List motywacyjny, CV, oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy.

 

WARUNKI PRACY

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o umowę o pracę.

Miejsce składania dokumentów: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm, pok. 109

Informacji udziela: 
Aneta Różycka kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

tel. 82 562 32 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00 
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.