Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie uprzejmie informuje, że w związku z wykryciem ogniska epidemicznego COVID-19 w Pracowni Endoskopowej oraz Poradni p/Gruźliczej tutejszego szpitala, jak również kwarantanną pracowniczą w/w poradni i pracowni, od dnia 2.12. br. do odwołania zostają zawieszone przyjęcia pacjentów.

O terminie wznowienia działalności poinformujemy na naszej stronie.