mc

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
serdecznie dziękuje McDonald's Polska Sp. z o.o. w Chełmie za okazaną pomoc w czasie trudnym epidemii Covid-19.