Informujemy, iż Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie został wpisany do wykazu podmiotów biorących udział w narodowym programie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, jako tzw. szpital węzłowy (umieszczony na wykazie „W”).

Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia

W szpitalu węzłowym zostanie zaszczepiony:

 • zatrudniony przez siebie personel (SP WSS w Chełmie)

 • personel pracujący w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które nie zostały wymienione w wykazach, a także aptekach.

 1. Pierwszy etap szczepień obejmie pracowników sektora ochrony zdrowia (m.in. lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki i położne, pozostałe zawody medyczne, zawody niemedyczne, w tym personel administracyjny i pomocniczy, bez względu na formę współpracy (również kontrakty, umowy b2b itp.).

 2. Osoby takie powinny jak najszybciej zadeklarować, za pośrednictwem pracodawcy albo samodzielnie, chęć zaszczepienia w wybranym przez siebie szpitalu węzłowym.

 3. Alternatywnie, osoby te będą mogły zaszczepić się w dowolnym punkcie szczepień zarejestrowanym przez NFZ w ramach otwartego naboru, przy czym szczepienia w otwartych punktach szczepień będą realizowane z przesunięciem czasowym ok. 3 tygodni w stosunku do szczepień w szpitalach.

 4. Szczepienia będą realizowane na podstawie eSkierowania, które zostanie wystawione automatycznie przez system P1 dla osób posiadających nr PESEL na wniosek podmiotu realizującego szczepienie (SP WSS w Chełmie) poprzez przesłanie przez ten podmiot zestawienia (numer PESEL oraz oznaczenie „pracownik medyczny/niemedyczny”) wg wzoru stanowiącego do niniejszej informacji.

 5. W przypadku pracowników nieposiadających nr PESEL, eSkierowanie będzie wystawione indywidualnie przez podmiot szczepiący. W przypadku tych osób, w ww. zestawieniu należy jedynie wskazać ich liczbę (informacja ta jest potrzebna do oszacowania ilości szczepionek, jakie należy dostarczyć do danego szpitala).

 6. Osoba wyrażająca chęć szczepienia powinna wraz ze swoimi danymi osobowymi – przekazać zgodę na ich przetwarzanie przez podmioty uczestniczące w procesie organizacji i realizacji szczepień w celu realizacji tego procesu.

ZGŁOSZENIA DO SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19

Zgłoszenia należy przesłać do Działu Świadczeń Medycznych SP WSS w Chełmie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., które powinny zawierać:

 1. formularz szczepienia (wersja elektroniczna)

 2. umowa powierzenia danych (w przypadku instytucji)

 3. zgoda na przetwarzanie danych (w przypadku osób fizycznych) 

Każda osoba fizyczna zgłaszająca się do programu szczepień jest zobowiązana wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianie tych danych: Centrum e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) i dostarczyć podpisaną do SP WSS w Chełmie ul. Ceramiczna 1.

Każda instytucja jest zobowiązana dostarczyć do SP WSS w Chełmie ul. Ceramiczna 1 podpisaną umowę powierzenia danych osób, które zgłasza oraz posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianie tych danych: Centrum e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) zgłoszonych przez siebie osób i udostępnić na każde wezwanie.

Wszelkie informacje udzielane są telefonicznie w godzinach 8.00-15.00 pod numerem 82 5623211 oraz 82 5623486.

Harmonogram realizacji szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia:

 • Do 18.12.2020 podmioty przesyłają zgłoszenie personelu własnego.

 • Do 28.12.2020 podmioty przesyłają zgłoszenia personelu obcego.

 • Do 27.12.2020 CeZ wystawia eSkierowania w P1.

 • Do 28.12.2020 podmioty składają zapotrzebowania na szczepionki w systemie dystrybucji szczpionek (SDS).

 • Realizacja I tury szczepień w ciągu 3 tygodni od pierwszej dostawy szczepionek.

Osoba zaszczepiona (po drugiej dawce) będzie mogła pobrać zaświadczenie o szczepieniu w formie kodu QR ze swojego Internetowego Konta Pacjenta lub aplikacji mObywatel. Podmiot szczepiący może też dokonać wydruku ww. kodu (zostanie on wygenerowany automatycznie przez system P1 po dokonaniu wpisu o szczepieniu). Kody QR będą dostępne od 01/02.2021.

Szpital na dzień dzisiejszy nie dysponuje informacją na temat nazwy szczepionki.