Dyplom uznania dla Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej 

dyplom uznania