Zapraszamy Pacjentów do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu. Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki. Dziękujemy.

Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową https://www.cmj.org.pl/ankiety/wsswc 

lub poprzez zeskanowanie poniższego kodu na urządzeniu mobilnym:

qr


Badanie jest realizowane przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.