Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

  1. Kolumny anestezjologicznej – sufitowej kolumny zasilającej KZ-01, Famed S.A. – 5szt.

  2. Aparatu RTG Sirescop CX Siemens – 1szt.

  3. Aparatu RTG kostno-płucnego Opera General Medical Merate S.P.A. -1szt.

Więcej informacji na stronie BIP tutaj.