W dniach 9-10 listopada 2018r w Chełmie po raz ósmy odbyła się konferencja z cyklu ,,Kresowe Spotkania Neurologiczne”. To cykliczna, ogólnopolska konferencja poruszająca tematykę diagnostyki i leczenia chorób neurologicznych.

Patronatem naukowym był Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Organizatorem spotkania było Biuro Kongresów Skolamed, natomiast Kierownikami Naukowymi Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak - Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i lek. med Zbigniew Bąk - Kierownik Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego SPWSzS w Chełmie.

Program konferencji poruszał tematy związane z problematyką stwardnienia rozsianego, udaru mózgu, padaczki, chorób pozapiramidowych oraz aktualności w neurologii.

Zaproszenie do udziału przyjęli znani eksperci: prof. Teofan M. Domżał, prof. Urszula Fiszer, prof. Tomasz Gabryelewicz, prof. Jerzy Kotowicz, prof. Alina Kułakowska, prof. Krystyna Mitosek-Szewczyk, prof. Konrad Rejdak, prof. Krzysztof Selmaj, prof. Adam Stępień, dr hab. Waldemar Brola, dr hab. Adam Kobayashi, dr hab. Anna Szczepańska-Szerej, dr hab. Piotr Sobolewski, dr med. Piotr Czapiński.

W spotkaniu naukowo – szkoleniowym udział wzięli lekarze neurolodzy oraz uczestnicy zarówno z regionu jak i z terenu całej Polski.