13 listopada 2018 r. uruchomiono Telefoniczną Informację Pacjenta – nr tel. 800 190 590, jeden wspólny numer informacyjny dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Nowy jednolity numer w całym kraju zastąpił kilkanaście numerów infolinii funkcjonujących do tej pory w oddziałach wojewódzkich Funduszu.

W związku z powyższym, proszę o usunięcie komunikatów zamieszczonych na tablicach ogłoszeń/ stronach internetowych, dotyczących poprzednich numerów informacyjnych Lubelskiego OW NFZ i umieszczenie aktualnego ogólnopolskiego numeru Telefonicznej Informacji Pacjenta – 800 190 590.

Telefoniczna Informacja Pacjenta