Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie od 1 listopada 2018r. prowadzi w ramach programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Poprzez funkcjonowanie Centrum Zdrowia Psychicznego mieszkańcom powyżej 18 roku życia miasta Chełm oraz powiatu chełmskiego zapewniona jest całodobowa kompleksowa opieka psychiatryczna w wyspecjalizowanych komórkach Szpitala w Chełmie takich jak: Oddział Psychiatryczny, Oddział Dzienny Psychiatryczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Zespół Leczenia Środowiskowego.

Osoby doświadczające kryzysu psychicznego, które chciałby skorzystać z pomocy specjalistów, mogą zgłaszać się bez skierowania do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynującego. Specjalista w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynującym udzieli pełnej informacji o możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzi wstępną ocenę potrzeb zdrowotnych osoby zgłaszającej się oraz wyda skierowanie do właściwej formy opieki.

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynujący mieści się w budynku C (parter), ul. Szpitalna 53 b

Czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Informacja telefoniczna: 82 562 34 79.