Z dniem 1 lutego Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistycznyw Chełmie rozpoczął realizację świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia inwazyjnego OZW (ostrych zespołów wieńcowych) w Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii.

W naszej pracowni hemodynamiki, znajdującej się w budynku 1A na II piętrze, ul. Szpitalna 53 prowadzone są przez 7 dni w tygodniu, całodobowe dyżury hemodynamiczne, które umożliwiają przyjmowanie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi i zawałem serca. Dyżury pełnią wykwalifikowani lekarze specjaliści z wieloletnim doświadczeniem jak również pielęgniarki i technicy radiologii.

W Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie wykonywane są zabiegi zarówno diagnostyczne jak i lecznicze:
- koronarografia - inwazyjne badanie w diagnostyce serca sprawdzające drożność tętnic wieńcowych zaopatrujących mięsień sercowy w krew.
Badanie to polega na wprowadzeniu cewnika poprzez tętnicę obwodową do tętnic wieńcowych, a następnie podaniu kontrastu i nagraniu filmu bądź serii zdjęć rentgenowskich obrazujących stan zakontrastowanych naczyń. Koronarografia pozwala stwierdzić, które tętnice wieńcowe są zwężone i czy zwężenie to jest istotne. Na tej podstawie lekarz może podjąć decyzję dotyczącą sposobu dalszego leczenia.

- koronaroplastyka – to poszerzenie zwężonej lub udrożnienie zupełnie zamkniętej tętnicy wieńcowej. Jest to zabieg bezpośrednio ratujący życie w ostrych zawałach serca.
Polega na rozszerzeniu naczyń krwionośnych, które uległy zwężeniu lub nawet całkowitemu zamknięciu w wyniku zaawansowanej miażdżycy. O tym, czy koronaroplastyka jest konieczna do przeprowadzenia, decyduje lekarz na podstawie wyników koronarografii.
W badaniu tym wykonuje się nakłucie przez które zostaje wprowadzony cewnik z niewielkim „balonikiem”. Balonik jest napełniany pod ciśnieniem, co pozwala na bezpieczne i skuteczne rozszerzenie tętnicy. Zabieg może zakończyć się założeniem stentów, pozwalających przywrócić i utrzymać drożność w naczyniach.
- inwazyjne leczenie pacjentów z zaburzeniami rytmu serca poprzez wszczepienie - stymulatorów (rozrusznika serca)
Stymulator serca to miniaturowe urządzenie elektroniczne korygujące zbyt wolny rytm serca, służące do elektrycznego pobudzania rytmu serca. Wszczepienie stymulatora serca jest zabiegiem wykonywanym w znieczuleniu miejscowym w Pracowni Elektrofizjologii. Umieszczanie stymulatora i elektrod odbywa się pod kontrolą RTG, a moduł wszczepia się pod skórę klatki piersiowej. Urządzenie to składa się z 1, lub 2 bądź 3 elektrod wewnątrz-sercowych oraz połączonego z nimi modułu elektronicznego zasilanego przez wbudowaną na stałe baterię. Zużyty stymulator serca wymienia się na nowy średnio po ok. 10 latach.
- kardiowerterów – defibrylatorów
Kardiowerter-defibrylator to urządzenie elektroniczne niedużych rozmiarów 80x60x12mm, rozpoznaje arytmie i w odpowiednim momencie wysyła impuls elektryczny, który reguluje pracę serca. Może także wywołać elektrowstrząs, aby przywrócić prawidłowy rytm serca, gdy serce bije zbyt szybko i chaotycznie. W przypadku wolniejszego częstoskurczu komorowego potrafi wysłać serię impulsów przerywających tą arytmię bez elektrowstrząsu. Bateria urządzenia wystarcza na 4-5 lat. Każde takie urządzenie spełnia jednocześnie funkcję stymulatora serca, zatem chroni chorego również przed bradykardią.
W trakcie zabiegu wszczepienia kardiowertera-defibrylatora do żyły w okolicy obojczyka wprowadza się elektrody. Zależnie od typu urządzenia jest to jedna elektroda, która bez otwierania klatki piersiowej pod kontrolą radiologiczną wprowadza się do prawej komory serca, lub dwie, wówczas drugą umieszcza się w prawym przedsionku. Samo urządzenie umieszcza się pod skórą poniżej obojczyka.

Ponadto nasza Pracownia Hemodynamiki i Elektrofizjologii wyposażona jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczno – leczniczy, dzięki któremu leczenie pacjentów jest bezpieczniejsze i odbywa się znacznie szybciej.

 pracownia hemo1 wynik

pracownia hemo2 wynik

pracownia hemo3 wynik

pracownia hemo4 wynik