Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie stale dokłada starań, by świadczyć usługi na wysokim poziomie. W tym celu podąża za nowymi wymogami i wyzwaniami, oraz rozwija i unowocześnia modernizację posiadanej infrastruktury.

- z końcem stycznia 2018 r. Szpital w Chełmie zakończył realizację projektu ,,Poprawa świadczonych usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę SOR Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20120, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
Wartość projektu: 2 245 029,47 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 878 298,56 PLN
Kwota dofinansowania z Budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego: 331 464,46 PLN
Wkład własny 15%

Więcej informacji

- z dniem 1 lutego SPWSzS w Chełmie rozpoczął realizację świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia inwazyjnego OZW (ostrych zespołów wieńcowych) w pracowni hemodynamiki, zgodnie z zawartą umową z NFZ,

Więcej informacji

- 13 lutego Oddział Neonatologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka otrzymał od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy aparat do przesiewowych badań słuchu o wartości 13 770,00 zł.,

Więcej informacji

- z dniem 1 marca 2018r. miejscem udzielania świadczeń w Zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej stał się w Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie,

Więcej informacji

- w połowie marca Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny doposażył salę operacyjną Oddziału Ortopedycznego w aparat RTG z Ramieniem typu C. Sprzęt o wartości 338 162,99 PLN został wzięty w leasing,

- 9 maja Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej został doposażony w nowy aparat do USG o wartości 249 900,00 zł dzięki hojności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomoc,

Więcej informacji

- 26 maja SPWSzS w Chełmie uroczyście wręczono certyfikat "Szpital Przyjazny Dziecku",

- 2 sierpnia System Zarządzania Jakością Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie został zweryfikowany, oceniony i stwierdzono jego zgodność z wymogami ISO 9001:2015 w zakresie: Leczenie Szpitalne, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Opieka Długoterminowa, Rehabilitacja Lecznicza, Ratownictwo Medyczne, Opieka Psychiatryczna, Leczenie Uzależnień, Opieka Paliatywna i Hospicyjna, Diagnostyka Obrazowa MRI i TK, Diagnostyka Laboratoryjna, Promocja Zdrowia, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, za co otrzymał certyfikat,

- 15 września chełmski Szpital otrzymał certyfikat ISO/IEC 27001:2013 zaświadczający, że System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji naszego szpitala jest zgodny z wymogami ISO/IEC 27001:2013 w zakresie świadczenia usług medycznych tj:
Leczenie Szpitalne, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Opieka Długoterminowa, Rehabilitacja Lecznicza, Ratownictwo Medyczne, Opieka Psychiatryczna, Leczenie Uzależnień, Opieka Paliatywna i Hospicyjna, Diagnostyka Obrazowa MRI i TK, Diagnostyka Laboratoryjna, Promocja Zdrowia, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna,

- od 1 do 6 października Szpital w Chełmie brał udział w ogólnopolskiej akcji badań spirometrycznych organizowanych w ramach kampanii "Healthy Lungs for Life", za co dostał Dyplom "Oddychaj Czystym Powietrzem",

- 10 października Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wsparła Oddział Neonatologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka przekazując Chełmskiemu Szpitalowi Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechu noworodków wraz z wyposażeniem,

Więcej informacji

- 16 października Oddział Dziecięcy naszego Szpitala został doposażony w 10 foteli do karmienia i kangurowania przekazanych przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

Więcej informacji

- 17 października Oddział Ginekologiczno - Położniczy i Patologii Ciąży otrzymał wsparcie od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w postaci 10 kardiografów z wyposażeniem,

Więcej informacji

- z końcem października SPWSzS w Chełmie rozszerzył Oddział Kardiologiczny i dopożyczył go m.in. w: dwa respiratory, 10 pomp infuzyjnych, łóżka medyczne wielofunkcyjne i reanimacyjne w kpl. z materacami i szafkami, materace przeciwodleżynowe, 10 kardiomonitory, centrale monitorującą, System Holtera z oprogramowaniem, aparat do echokardiografii, kardiostymulator zewnętrzny, cztery aparaty do EKG z wózkiem, kardiowerter z funkcją defibrylatora, respirator do pośredniego masażu serca. Na ten cel szpital otrzymał dotację z Budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego w wysokości 1 240 000,00 PLN.,

- od 1 listopada Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie prowadzi w ramach programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego, które zapewnia kompleksową całodobową opiekę psychiatryczną w komórkach Szpitala takich jak: Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Zespół Leczenia Środowiskowego, Oddział Psychiatryczny, Oddział Dzienny Psychiatryczny, wszystkim pełnoletnim mieszkańcom Chełma oraz powiatu chełmskiego.
Do Centrum Zdrowia Psychicznego mogą zgłaszać się bez skierowania osoby potrzebujące pomocy specjalistów,

Więcej informacji

- 5 listopada kolejny raz Oddział Neonatologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka dostał dar od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tym razem była to lampa do fototerapii na statywie,

Więcej informacji

- 8 listopada w SPWSzS w Chełmie otworzył swoją siedzibę Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,

Więcej informacji

- w dniach 9-10 listopada w Chełmie odbyła się Konferencja ,,Kresowe Spotkania Neurologiczne”, której jednym z patronatów był Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie,

Więcej informacji

- 13 listopada Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, wraz z Oddziałem Zamojskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zorganizowali konferencję naukowo-szkoleniową dla wszystkich lekarzy zatrudnionych w SPWSzS w Chełmie pt. "Współczesne oblicza kardiologii",

Więcej informacji

- 27 listopada Chełmski Szpital otrzymał certyfikat "Twoja krew moje życie" dzięki uczestnictwu w kampanii proponującej Honorowe Oddawanie Krwi,

- 8 grudnia do Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie zagościli Motomikołaje. Stowarzyszenie Motocyklistów Chełmskie Niedźwiedzie Wschodu wręczyli słodycze i drobne upominki oraz mnóstwo uśmiechu i radości podopiecznym Oddziału,

Więcej informacji