Sekretariat: 82 56 23 445

Gabinet lekarski: 82 56 23 305, 82 56 23 308

Punkt pielegniarski: 82 56 23 443

Kierownik oddziału: lek. Janusz Błazucki

Pielęgniarka oddziałowa: Ewa Piskała

Specyfika oddziału:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii mieści się w głównym budynku Szpitala 1A, na parterze przy Bloku Operacyjnym. Dzięki w pełni wyposażonym (zgodnie z obowiązującymi standardami) ośmioma stanowiskami, Oddział zapewnia kompleksową opiekę pacjentom w stanach zagrożenia życia. Umożliwiają one prowadzenie wentylacji mechanicznej oraz monitorowanie parametrów życiowych zarówno metodami inwazyjnymi, jak i nieinwazyjnymi. Pacjenci przebywający w oddziale objęci są profesjonalną opieką medyczną przez wykwalifikowaną kadrę medyczną.
Pacjenci Oddziału to osoby w stanie zagrożenia życia, z niewydolnością oddechową występującą z różnych przyczyn, po incydencie nagłego zatrzymania krążenia, ciężkich zatruciach, z sepsą i wstrząsem septycznym, urazami wielonarządowymi, wymagające całodobowego, intensywnego nadzoru i opieki pooperacyjnej.


W uzasadnionych przypadkach Oddział wykonuje procedury kwalifikacji oraz pobrania narządów do przeszczepu od dawców.
W skład Oddziału wchodzi również pięć sal operacyjnych znajdujących się na Bloku Operacyjnym. Sale te, wraz z salą wybudzeń wyposażone są w nowoczesny sprzęt służący do prowadzenia znieczuleń zarówno ogólnych, jak i przewodowych z pełną możliwością monitorowania parametrów życiowych podczas zabiegów jak i w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Znieczulenia przeprowadzane są także w pięciu innych salach zabiegowych poza Blokiem Operacyjnym. Wszystkie wykonywane procedury są zgodne z najnowszymi standardami zapewniając pacjentom bezpieczeństwo i maksymalny komfort operacji.
Rocznie w Szpitalu przeprowadza się ponad sześć tysięcy znieczuleń zarówno do zabiegów planowych, jak i nagłych ratujących życie.
Oddział wyposażony jest w stanowiska intensywnej terapii oraz stanowiska znieczuleń wyposażone zgodnie z obowiązującymi standardami, między innymi w następującą aparaturę medyczną:
respiratory stacjonarne i transportowe, kardiomonitory, defibrylatory, aparaty do terapii, nerkozastępczej, pompy infuzyjne, pompy żywieniowe, bronchofiberoskop, platforma, hemodynamiczna, sprzęt do resuscytacji.
Świadczenia diagnostyczno terapeutyczne wykonywane są na miejscu w oddziale, bądź we współpracy z innymi Komórkami Medycznymi Szpitala: Tomografii, USG, RTG, analityki, mikrobiologii, serologii, histopatologii.