Gabinet lekarski: 82 56 23 336

Dyżurka pielęgniarek: 82 56 23 302

Kierownik Zakładu – Beata Kupracz

Pielęgniarka koordynująca – Teresa Zielińska

Specyfika oddziału:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy znajduje się w Pawilonie A przy ul. Szpitalnej 53 B, na parterze.
W oddziale aktualnie znajduje się 29 łóżek.Celem świadczonych przez oddział usług jest poprawa stanu zdrowia i sprawności chorego, zapobieganie powikłaniom wynikającym z choroby przewlekłej i długotrwałego unieruchomienia, aktywizacja i usprawnienie ruchowe, umacnianie zdrowia oraz przygotowanie chorego i jego rodziny-opiekunów do opieki w warunkach domowych.

W zakładzie przebywają pacjenci :
z chorobą typu Alzheimera,
ze schorzeniami neurologicznymi, po przebytym udarze mózgu, z towarzyszącymi niedowładami i porażeniami, z chorobami naczyń mózgu, ze stwardnieniem rozsianym,
z uszkodzeniem rdzenia kręgowego,
z przewlekłymi schorzeniami układu krążenia,
z przewlekłymi postępującymi chorobami mięśni i stawów,
po złamaniach, urazach,
z licznymi powikłaniami cukrzycowymi, trudno gojącymi się owrzodzeniami, odleżynami,
z przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli,