Kierownik oddziału: Anna Lao-Janda

Specyfika zakładu:

Zakład znajduje się w Pawilonie C na parterze przy ulicy Szpitalnej 53 B.
W Zakładzie znajduje się aktualnie 20 łóżek.
Zakład udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących pielęgnacje i rehabilitację, oraz, leczenie chorych nie wymagających hospitalizacji, u których zdiagnozowano przewlekłą chorobę psychiczną ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach.


Do ZOLP- u nie są przyjmowane osoby z rozpoznaniem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, bądź choroby zakaźnej.
Zakład zapewnia opiekę sprawowaną przez wykwalifikowany personel lekarski, pielęgniarski i rehabilitacyjny oraz pomocniczy.
Pacjent przy przyjęciu wyraża świadomą zgodę na przyjęcie do ZOLP, w przypadku osoby
kierowanej bez zgody wymagany jest nakaz Sądu.
Najczęściej wykonywane procedury w oddziale:
leczenie neuroleptykami,
leczenie lekami psychiatrycznymi,
terapia psychologiczna lub neurologopedyczna,
terapia grupowa,
terapia zajęciowa,
terapia behawioralno-relaksacyjna,
trening behawioralny,
psychoterapia w formie zabaw,
psychoterapia integracyjna,
psychoterapia indywidualna.