I i II piętrze pawilon A

Gabinet lekarski: 82 56 23 331 

Dyżurka pielęgniarek: 82 56 23 369

II piętro pawilon D

Gabinet lekarski: 82 56 22 653

Dyżurka pielęgniarek: 82 56 22 654

Kierownik oddziału: dr n.med. Jolanta Dziewulska

Pielęgniarka koordynująca: mgr Iwona Malinowska

Specyfika zakładu:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy umiejscowiwszy jest na I i II piętrze pawilonu A oraz II piętro pawilon D przy ulicy Szpitalnej 53 B.
Aktualnie na wyposażeniu oddziału znajduje się 50 łóżek rozmieszczonych w 22 salach.
Zakład posiada dwuosobową salę dla pacjentów będących w stanie wegetatywnym (apalicznym).


ZOL jest placówką całodobowej profesjonalnej opieki stacjonarnej, świadczącą usługi lecznicze, pielęgnacyjne oraz rehabilitacyjne osobom przewlekle chorym, starszym oraz niepełnosprawnym, nie kwalifikującym się do hospitalizacji.
Opiekę nad pacjentami sprawują pielęgniarki posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe, oraz długoletni staż pracy z osobą starszą przewlekle chorą. Opiekę lekarską zapewniają lekarze posiadający specjalizacje z chorób wewnętrznych, neurologicznych, psychiatrycznych.

W trakcie pobytu pacjent ma zapewnioną:
- profesjonalną opiekę pielęgniarską, lekarską i rehabilitacyjną,
- kontynuację leczenia farmakologicznego,
- całodzienne wyżywienie, w tym dietetyczne, zgodne ze wskazaniami lekarza,
- pomoc i opiekę w codziennym funkcjonowaniu,
- możliwość korzystania z pomocy ortopedycznych i środków pomocniczych.