Sekretariat: 82 56 23 149

Gabinet lekarski: 82 56 23 346

Punkt pielegniarski: 82 56 23 345

Kierownik: lek. Katarzyna Obszyńska

Pielęgniarka oddziałowa: Barbara Basa

Specyfika oddziału:
Oddział Dziecięcy znajduje się na I piętrze szpitala, pawilon A. Jest oddziałem ogólnopediatrycznym zajmującym się leczeniem i diagnostyką pacjentów od okresu noworodkowego do 18 roku życia. Leczy się tu choroby układu oddechowego, moczowego, pokarmowego, nerwowego, niektóre choroby zakaźne. Diagnozuje się większość chorób wieku dziecięcego, korzystając z zaplecza diagnostycznego szpitala. W procesie leczenia uczestniczy fachowy i doświadczony personel lekarski, pielęgniarski i pomocniczy.


Aktualnie Odział dysponuje w łącznej liczbie 19 łóżkami zróżnicowanymi wg potrzeb wiekowych.
W razie potrzeby Oddział Dziecięcy korzysta z konsultacji wewnątrzszpitalnych specjalistów, oraz współpracuje z pracownią diagnostyczną w której skład wchodzi Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej oraz Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.
Dzieci w oddziale mają możliwość całodobowego przebywania z opiekunami prawnymi.
Najczęstsze rozpoznania i wykonywane procedury w oddziale:
infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit,
zatrucia lekkie,
inne zaburzenia żołądkowo-jelitowe i metaboliczne,
choroby żołądka i dwunastnicy,
choroby skóry, układu mięśniowo-kostnego lub tkanki łącznej,
alergie-ostre stany alergiczne,
choroby dolnych dróg oddechowych,
choroby górnego odcinka dróg oddechowych,
niewydolność oddechowa,
nebulizacja,
tlenoterapia,
pulsoksymetria,
inne choroby nerek < 66 r.,
choroby nerek z niewydolnością nerkową,
monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego,
monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter),
monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter),
padaczka,
inne choroby układu nerwowego < 18 r.