Sekretariat: 82 56 23 320

Gabinet lekarski: 82 56 23 440, 82 56 23 333

Punkt pielegniarski: 82 56 23 437, 82 56 23 318

Kierownik oddziału: dr n. med. Artur Krasowski

Pielęgniarka oddziałowa: Wanda Mika

Specyfika oddziału:

Usytuowany jest na I piętrze pawilonu A, głównego budynku Szpitala. Aktualnie znajduje się w nim łącznie 40 łóżek rozmieszczonych odpowiednio w salach: czteroosobowych, trzyosobowych, jednoosobowych, dwuosobowych . Wszystkie sale posiadają pełen węzeł sanitarny.W oddziale zostały wyodrębnione dwa odcinki: jeden dla pacjentów unieruchomionych, wymagających bardziej szczegółowej opieki, natomiast drugi dla pacjentów sprawniejszych ruchowo. Pacjenci otoczeni są opieką dobrze przygotowanych zespołów pielęgniarek i rehabilitantów. Ponadto Oddział posiada także bogate zaplecze rehabilitacyjne.


Dzięki wysoko wyspecjalizowanemu personelowi medycznemu, wykonuje się tu na wysokim poziomie pełen profil zabiegów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, a także z zakresu chirurgii kręgosłupa. Oddział specjalizuje się w protezoplastyce stawów biodrowych i kolanowych, artroskopii stawów kolanowych, barkowych, skokowych z naprawą uszkodzeń więzadeł, struktur stawowych i chrząstki stawowej.
W leczeniu uszkodzeń narządu ruchu wykorzystywane są komórki macierzyste i preparaty stymulujące zrost kostny. W szerokim zakresie wykorzystywana jest śród operacyjna technika obrazowania.
Zabiegi wykonywane w Oddziale w zakresie chirurgii kręgosłupa to:
- stabilizacja kręgosłupa w niestabilnościach
- leczenie wypadających dysków z zastosowaniem implantów
- leczenie urazów kręgosłupa
Najczęściej wykonywane procedury:
- Duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym
- Artroskopia - kolano
- Całkowita pierwotna rekonstrukcja stawu biodrowego
- Całkowita pierwotna wymiana stawu biodrowego z użyciem trzpienia przynasadowego
- Dopasowanie aparatów ortopedycznych
- Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra
- Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana
- Artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów mocujących
- Duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy
- Średnie zabiegi na kończynie dolnej
- Średnie zabiegi na kończynie górnej
- Złamania lub zwichnięcia w obrębie kończyny górnej
- Średnie zabiegi na tkankach miękkich
- Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
- Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu
- Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej
- Leczenie zachowawcze urazów
- Uwolnienie kanału nadgarstka
- Założenie innego unieruchomienia gipsowego
- Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny dolnej < 66 r.ż.