Sekretariat: 82 56 23 277

Gabinet lekarski: 82 56 23 411

Punkt pielegniarski: 82 56 23 410

Kierownik oddziału: dr n. med. Rafał Celiński

Pielęgniarka oddziałowa: p.o. Beata Huk

Specyfika oddziału:

Oddział Kardiologiczny z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego i pracowniami diagnostycznymi mieści się na drugim piętrze budynku Szpitala 1A i podzielony jest na odcinek A i odcinek B.
Oddział posiada 39 łóżek, w tym 6 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego. Łóżka usytuowane są w 18 salach: jednoosobowych, dwuosobowych, i czteroosobowych.
Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia takich jak: choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu i przewodzenia (w tym leczenie elektrostymulacją czasową), wady serca, zatorowość płucna, choroby zapalne serca, patologie osierdzia i inne.


W ramach diagnostyki nieinwazyjnej w oddziale wykonywane są badania:
- echokardiograficzne serca i dużych naczyń (przezklatkowe, przezprzełykowe, obciążeniowe),
- elektrokardiograficzne,
- holter RR,
- próby wysiłkowe.
Od 2018 roku przy oddziale funkcjonuje Pracownia Hemodynamiki i Elektrofizjologii, która realizacje świadczenia w zakresie diagnostyki i leczenia inwazyjnego OZW (ostrych zespołów wieńcowych). Pracownia Hemodynamiki i Elektrofizjologii, wyposażona jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczno – leczniczy dzięki któremu leczenie pacjentów jest bezpieczniejsze i odbywa się znacznie szybciej. Przez siedem dni w tygodniu, całodobowo przyjmowani są pacjenci z ostrymi zespołami wieńcowymi i zawałem serca.
Oddział zapewnia kontynuację leczenia w Poradni Kardiologicznej zajmującej się diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia u pacjentów niewymagających hospitalizacji lub pacjentów po leczeniu szpitalnym.
Kontynuację leczenia szpitalnego prowadzi również Oddział Rehabilitacji Dziennej Kardiologicznej, zapewniając pacjentom z chorobami układu krążenia m.in. po przebytym zawale serca rehabilitację kardiologiczną.
Najczęściej wykonywane procedury w oddziale:
OZW- diagnostyka inwazyjna,
OZW - Leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni,
OZW - Leczenie inwazyjne,
angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu,
angioplastyka wieńcowa z implantacją nie mniej niż 2 stentów lub wielonaczyniowa,
koronarografia i inne zabiegi inwazyjne,
echokardiografia,
elektrokardiografia nieokreślona,
elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem),
koronarografia z użyciem dwóch cewników,
przezskórna angioplastyka wieńcowa (pci) z zastosowaniem balonu,
zabieg na pojedynczym naczyniu.