Sekretariat: 82 56 23 397

Gabinet lekarski: 82 56 23 391, 82 56 23 399, 82 56 23 255

Punkt pielegniarski: 82 56 23 251, 82 56 23 393

Kierownik oddziału: lek. Zbigniew Bąk

Pielęgniarka oddziałowa: Iwona Kucharska

Specyfika oddziału:

Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy znajduje się w V piętrze pawilonu 1A.
Oddział zajmuje się leczeniem chorych ze schorzeniami układu nerwowego, w tym leczeniem trombolitycznym udaru mózgu.
Oddział liczy łącznie 36 łóżek, z tego 16 łóżek neurologicznych i 20 łóżek udarowych. Łóżka rozmieszczone są w salach jedno i dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym.
Opiekę nad chorymi sprawuje zespół składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, logopedy oraz psychologa

.
Oddział dysponuje pełnymi możliwościami diagnostycznymi i leczniczymi w zakresie chorób układu nerwowego.
Oddział Neurologiczny jest jednym z czterech ośrodków w województwie lubelskim prowadzącym Program Leczenia Stwardnienia Rozsianego finansowanego przez NFZ.
Od 2009 roku oddział jest organizatorem corocznej konferencji naukowo-szkoleniowej „Kresowe spotkania neurologiczne”.
W oddziale neurologicznym i udarowym leczy się min. :
choroby nerwów obwodowych,
guzy mózgu i rdzenia kręgowego,
udary mózgu,
padaczki,
choroby układu nerwowego,
choroby zapalne stawów i tkanki łącznej,
choroby zapalne układu nerwowego.