Gabinet lekarski: 82 56 23 469

Punkt pielegniarski: 82 56 23 419

Kierownik oddziału: lek. Arnold Król

Pielęgniarka oddziałowa: Ewa Chałaj-Czerniak

Specyfika oddziału:

Oddział mieści się na III piętrze pawilonu C przy ulicy Szpitalnej 53 B.
W oddziale aktualnie znajduje się 10 łóżek.
Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.


Świadczenia realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują:
świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy,
świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki,
leczenie farmakologiczne,
leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna), leczenie innych objawów somatycznych,
opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną,
rehabilitację,
zapobieganie powikłaniom.