Sekretariat/Punkt pielegniarski: 82 56 23 365

Kierownik oddziału: 82 56 23 366

Kierownik oddziału: mgr Beata Kuryk - Baluk

Pielęgniarka oddziałowa: Anna Nowosad

Specyfika oddziału:

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu znajduje się w budynku B szpitala, przy ulicy Szpitalnej 53 B.
Aktualnie w oddziale znajduje się 25 łózek
Oddział posiada salę terapii grupowej, salę terapii indywidualnej, 3-4 osobowe sale chorych z pełnym wyposażeniem.
Do leczenia odwykowego przyjmowane są osoby uzależnione od alkoholu. W oddziale realizowany jest pełny podstawowy program psychoterapii uzależnień.


Program terapeutyczny dla osób uzależnionych oparty jest na koncepcji działania psychologicznych mechanizmów uzależnienia.
Celem realizacji programu terapeutycznego jest uzyskanie określonych zmian w funkcjonowaniu pacjentów:
1. dostarczenie pacjentom niezbędnej wiedzy na temat choroby jaką jest uzależnienie od alkoholu,
2. zwiększenie zdolności pacjentów do rozpoznawania u siebie objawów choroby,
3. przepracowanie własnej bezsilności wobec alkoholu,
4. zwiększenie zdolności pacjentów do utrzymywania abstynencji,
5. rozwój umiejętności pacjentów radzenia sobie z objawami głodu alkoholowego i zapobiegania nawrotom choroby,
6. rozwój umiejętności pacjentów wchodzenia i utrzymywania relacji interpersonalnych i interpersonalnych,
7. rozwój umiejętności pacjentów, potrzebnych im do rozwiązywania problemów osobistych.
Program psychoterapii uzależnień na oddziale obejmuje 6-8 tygodni zajęć terapeutycznych.
Tygodniowy czas pracy pacjenta obejmuje 6 dni tj. od poniedziałku do soboty.
Dzienny program terapii obejmuje:
1. 6 godzin terapii grupowej,
2. co najmniej 1 godzinę terapii indywidualnej,
3. 1,5 godziny zajęć zorganizowanych (społeczność, bilans dnia, relaksacja),
4. 3 godziny pracy własnej (zadania OPT).
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu realizuje następujące świadczenia:
1. kompleksowy podstawowy program psychoterapii grupowej,
2. świadczenia psychoterapii indywidualnej,
3. program psychoedukacyjny,
4. Osobiste Programy Terapii,
5. program psychoterapii pogłębionej (w przypadku pracy z pacjentem w nawrocie),
6. pomoc psychologiczna i psychiatryczna.
7. całodobowa opieka lekarska.
Pacjenci leczeni są przez profesjonalnie przez wyszkoloną kadrę specjalistów i instruktorów terapii uzależnień.