Kierownik oddziału: 82 56 23 366

Punkt pielegniarski: 82 56 23 365

Kierownik: mgr Aleksandra Suchocka