Informacja: 82 56 23 400, 82 56 23 401

Gabinet lekarski: 82 56 23 404

Punkt pielegniarski: 82 56 23 453

Kierownik oddziału: lek. Artur Rząsowski

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Joanna Adamczuk

Specyfika oddziału: 

zpitalny Oddział Ratunkowy znajduje się w głównym budynku szpitala pawilon 1A,1C.
Aktualnie oddział posiada 8 łóżek.
W oddziale udzielane są świadczenia medyczne pacjentom, w stanach nagłego zachorowania jak również pacjentom którzy ulegli wypadkowi i wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.
Odpowiednie, specjalistyczne wyposażenie, oraz wysoko wykwalifikowana kadra medyczna Szpitalnego Oddziału Ratunkowego umożliwiają podjęcie odpowiedniego leczenia stabilizującego funkcje życiowe pacjenta i wstępną diagnostykę.
W oddziale podejmowane są wszystkie działania regulujące podstawowe funkcje życiowe pacjenta, oraz ustalane jest postępowanie z pacjentem co do dalszego leczenia.
Oddział współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi szpitala w celu zapewnienia chorym jak najlepszej opieki.
SOR podzielony jest na obszary: przyjęć pacjentów i segregacji medycznej, obserwacji, resuscytacyjno - zabiegowy, terapii natychmiastowej, obserwacyjny, konsultacyjny, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej.