Kierownik lek. Janusz Suwała

Rejestracja Pracowni Endoskopowej nr tel. 82 56 23 315

Osobiście w godz. 12.00 - 14.00 (Pon.-pt.)

Telefonicznie w godz. 12.00 - 14.00 (Pon.-pt.)

Pracownia wykonuje badania od poniedziałku do piątku.

Poniedziałek w godz. 7.00 - 14.35

Wtorek w godz. 7.00 - 14.35

Środa w godz. 7.00 - 14.35

Czwartek w godz. 7.00 - 14.35

Piątek w godz. 7.00 - 14.35

 

Rejestracja pacjentów oraz wydawanie wyników badań histopatologicznych codziennie w godz 12-14 oraz pomiędzy badaniami po wezwaniu przez personel.

Wyniki badań histopatologicznych wydajemy jedynie po okazaniu dowodu osobistego pacjenta. O ile wynik odbierany jest przez osobę postronną wymagane jest pisemne upoważnienie wystawione przez pacjenta oraz okazanie dowodu osobistego osoby odbierającej.