OGŁOSZENIE

w związku z decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 28 lutego 2020 r. znak: ZK-III.68.45.2020 nakładającej na podmiot leczniczy SPWSzS w Chełmie obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz nakazem Wojewody Lubelskiego z dnia 12 marca 2020 r.

  1. wstrzymuję przyjęcia planowe i zabiegi operacyjne, za wyjątkiem sytuacji dotyczących pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia;

  2. wstrzymuję wizyty przedstawicieli medycznych i handlowych w Szpitalu i poradniach specjalistycznych;

  3. wprowadzam kategoryczny zakaz odwiedzin w oddziałach i zakładach szpitalnych, z zastrzeżeniem: 

  • w Oddziale Dziecięcym pobyt rodzica, opiekuna prawnego, przedstawiciela ustawowego pacjenta jest dopuszczalny w przypadku konieczności zapewnienia prawidłowości procesu leczenia; 
  • odwiedziny pacjentów w stanie terminalnym są dopuszczalne po uzgodnieniu z kierownikiem oddziału, zakładu w wyznaczonym przez kierownika pomieszczeniu.

     

     

 

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego

Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

dr Kamila Ćwik