Informacja dla osób przebywających na obowiązkowej kwarantannie

 

Informujemy, że w SPWSzS w Chełmie funkcjonuje punkt pobrań materiału biologicznego na obecność wirusa SARS-COV 2.
Punkt znajduje się przy ul. Szpitalnej 53B, przed Pawilonem B (Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego) i jest dostępny w godzinach
930 - 1330.


Do punktu pobrań (transportem własnym) mogą zgłaszać się wyłącznie osoby skierowane przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.