INFORMACJA DLA PACJENTÓW PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

 

TELEPORADY W SPECJALISTYCE

z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym (tj. dla pacjentów, którzy są już pacjentami naszych poradni specjalistycznych i mają już wyznaczone terminy wizyt)

 

Dane telefoniczne:

Rejestracje poradni specjalistycznych

Poradnie specjalistyczne

 

  

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW POZ

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS – CoV- 2 wprowadzamy udogodnienia dla pacjentów: 

TELEPORADY (podczas, których można otrzymać poradę lekarską, e-receptę lub zwolnienie lekarskie bez konieczności wizyty w Poradni).

Numery telefonów do lekarzy POZ (w standardowych godzinach przyjęć):

  1. Lek. Jacek Okoński 82 562 34 70

  2. Lek. Ewa Pałkiewicz-Król 82 562 34 70

 

Zapotrzebowanie na leki

Telefoniczne złożenie zapotrzebowania na e-receptę pod numer telefonu 82 562 34 71 w godzinach pracy POZ.

  • recepta wystawiana będzie na leki przyjmowane na stałe (choroby przewlekłe)

  • nie będą wystawiane recepty na silne leki psychotropowe

  • przy zleceniu na wystawienie recepty należy podać: imię i nazwisko, PESEL, wykaz leków wraz z dawkami i ilością zamawianych opakowań

  • kod do e- recepty będzie przekazany telefonicznie

  • zachęcamy do zainstalowania odpowiedniej aplikacji np. mObywatel lub Indywidualnego Konta Pacjenta (IKP), umożliwiają one dostęp do kodu e-recepty natychmiast po jej wystawieniu.