unia banner flaga polski

 

28 czerwca 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim, dyrektor Kamila Ćwik podpisała umowę partnerską o wprowadzeniu trybu obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym. Dzięki tej umowie chełmski SOR, jako 1 z 232 w całym kraju, zostanie objęty koordynowanym przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe projektem „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”, wspierającym proces segregacji medycznej, który ma wprowadzić jednolite standardy w SOR-ach w całej Polsce. Projekt jest współfinansowany z programu Infrastruktura i Środowisko, a jego szacunkowa wartość w skali kraju wynosi ok. 40 mln zł.

Celem projektu jest usprawnienie pracy SOR-ów w celu zwiększenia efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. System ma na celu zapewnienie łatwego dostępu do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania w SOR-ach, a także generowanie danych umożliwiających ewaluację czasu udzielania świadczeń.

Po rozstrzygnięciu przetargu prowadzonego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, chełmska placówka otrzyma sprzęt i oprogramowanie niezbędne do korzystania z systemu, m.in. urządzenia systemów kolejkowych, kardiomonitory i oprogramowanie pozwalające na przeprowadzanie segregacji medycznej. Wzorem europejskiego systemu, trafiający na SOR pacjent będzie pobierał numerek, który skieruje go w odpowiedniej kolejności do rejestracji. Następnie pacjentowi nadawana będzie opaska w kolorze definiującym, ile pacjent może czekać w kolejce. Opaskę czerwoną otrzyma pacjent, który niezwłocznie powinien trafić do dalszej diagnostyki, i dalej stosownie do stanu pacjenta pomarańczowy, żółty, zielony i  niebieski.

Wg harmonogramu projektu system, którego głównym zadaniem jest skrócenie i uporządkowanie kolejek, w chełmskim szpitalnym oddziale ratunkowym zacznie funkcjonować od IV kwartału 2020 roku.