logo fundusze

 

Tytuł projektu: Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych Województwa Lubelskiego w związku ze stanem epidemii COVID-19

Celem głównym projektu jest zabezpieczenie jednostek ochrony zdrowia Województwa Lubelskiego w środki ochrony osobistej oraz materiały niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 w terminie do 31.10.2020 r.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników i osób współpracujących/wspierających podmiotów leczniczych poprzez zapewnienie środków ochrony osobistej pracownikom podmiotów leczniczych, wsparcie osób, których bezpieczeństwo zdrowotne jest zagrożone w związku z sytuacją epidemiczną w kraju lub regionie (np. osoby objęte kwarantanną, pacjenci szpitali itd.) oraz ich otoczenie.

Projekt obejmuje wsparciem 23 podmioty lecznicze z województwa lubelskiego, w tym: 3 szpitale kliniczne i 20 szpitali powiatowych, w tym 8 będących również dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubelskiego, tj.:

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

 2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Puławach

 3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

 4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łukowie

 5. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

 6. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

 7. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bychawie

 8. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim

 9. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

 10. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

 11. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łącznej

 12. Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. Opole Lubelskie

 13. Szpital Powiatowy w Rykach Sp. z o.o.

 14. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdniku

 15. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

 16. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

 17. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

 18. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

 19. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Parczewie

 20. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

 21. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie

 22. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie

 23. Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

Wartość projektu: 7 000 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 5 950 000,00 zł