logo fundusze

 

Tytuł projektu: Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w związku z zagrożeniem epidemicznym

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu opieki zdrowotnej na rzecz walki
COVID-19 poprzez zakup wyposażenia do walki z epidemią choroby COVID-19, w szczególności zakupu odczynników, materiałów medycznych, środków do dezynfekcji, ochrony indywidualnej w terminie do 31.07.2020 r.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników i osób współpracujących/wspierających podmiotów leczniczych poprzez zapewnienie środków ochrony osobistej pracownikom podmiotów leczniczych, wsparcie osób, których bezpieczeństwo zdrowotne jest zagrożone w związku z sytuacją epidemiczną w kraju lub regionie (np. osoby objęte kwarantanną, pacjenci szpitali itd.) oraz ich otoczenie.

Grupą docelową projektu jest 18 podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego:

 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

 2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

 3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

 4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie

 5. SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

 6. SP ZOZ Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie

 7. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie - SP ZOZ

 8. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli

 9. Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie

 10. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy

 11. SP ZOL dla Psychicznie i Nerwowo Chorych

 12. SP Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu

 13. SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej

 14. Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej

 15. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe - SP ZOZ w Lublinie

 16. Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SPZOZ

 17. SP Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu

 18. WOMP - Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Wnioskodawcą jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie.

Wartość projektu: 17 354 117,65 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 14 751 000,00 zł