fundusze europejskie wiedza edukacja rozwoj

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ”Borelioza w lubelskim i podlaskim- profilaktyka, badanie i leczenie” (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie: 5.1 Programy profilaktyczne).

 

Okres realizacji projektu: od: 2020-07-01 do: 2022-12-31

 

Celem głównym projektu jest zmniejszenie zapadalności i poprawa wykrywalności boreliozy z Lyme. Grupą docelową projektu (uczestnikami) będą osoby w wieku aktywności zawodowej (osoby pracujące albo pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące pracy), w wieku 15 i więcej lat z terenu woj. lubelskiego i podlaskiego, w szczególności zamieszkujące regiony częstego występowania kleszczy i wykonujące zawody, sprzyjające podwyższonemu ryzyku kontaktu z tymi pasożytami

Obecnie Szpital prowadzi nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) do współpracy w ramach powyższego projektu.

Celem naboru jest nawiązanie współpracy z 10 podmiotami leczniczymi z terenu województw lubelskiego i podlaskiego posiadającymi umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie działań profilaktycznych objętych programem polityki zdrowotnej: Pilotażowy program profilaktyki chorób odkleszczowych.

 

Warunki i kryteria rekrutacji POZ oraz regulamin rekrutacji i udziału w projekcie znaleźć można na stronie internetowej https://www.szpital.chelm.pl/ w zakładce https://szpital.chelm.pl/index.php/aktualnosci/156-ogloszenie-o-naborze-placowek-poz-do-wspolpracy-w-ramach-projektu-pn-borelioza-w-lubelskim-i-podlaskim-profilaktyka-badanie-i-leczenie