dofinansowanie ze srodkow rzadowego funduszu inwestycji lokalnych

W marcu 2021 r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zawarł umowy w sprawie przekazania wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację w latach 2021 – 2022 siedmiu zadań inwestycyjnych:

Projekt

Wartość dofinansowania przyznanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych [zł]

1

Zakup mebli i wyposażenia niemedycznego na potrzeby świadczenia usług medycznych w przywróconym do użytkowania budynku pawilonu szpitalnego D

836 720,00

2

Modernizacja systemu ciepłowniczego szpitala

1 000 000,00

3

Utworzenie izolatoriów w budynku administracyjno-hotelowym Szpitala na potrzeby osób, które nie mogą odbyć kwarantanny w domu, osób chorych na COVID-19 o łagodnym przebiegu

405 000,00

4

Modernizacja oddziałów: Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznaniem COVID-19

4 000 000,00

5

Utworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej

3 000 000,00

6

Modernizacja głównego budynku szpitala

1 500 000,00

7

Zakup cyfrowego mammografu na potrzeby Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

856 000,00

 

Łączna wartość dofinansowania, które przyznano powyższym inwestycjom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wyniesie 11 597 720,00 zł