szpital lubelskie uw

Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Chełmie przyznana została dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację w latach 2020-2021 zadania inwestycyjnego „Modernizacja Laboratorium Mikrobiologicznego funkcjonującego w ramach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPWSS w Chełmie celem stworzenia pracowni genetycznej przeznaczonej do badań RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2" w ramach zadania Zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2".

Ashampoo Snap poniedziałek 3 stycznia 2022 09h55m39s 067

Realizowane w ramach inwestycji prace adaptacyjne Laboratorium Mikrobiologicznego i zakupy sprzętu medycznego mają na celu umożliwienie pełnego diagnozowania COVID-19 w szpitalu w Chełmie, co skróci czas oczekiwania na wyniki, przyspieszając ewentualną reakcję w przypadku dodatnich wyników testów.

Wyboru rodzaju kupowanych urządzeń dokonano kierując się w pierwszej kolejności zasadą bezpieczeństwa. Przygotowywanie wysoce zakaźnego materiału odbywać się będzie w specjalistycznej komorze laminarnej, zapewniającej środowisko do bezpiecznej pracy personelu przygotowującego materiał do badania. Diagnostyka SARS-COV-2 przy pomocy testów genetycznych wykonywanych techniką RealTime-PCR w systemie zamkniętym jest całkowicie zautomatyzowana, co niweluje ryzyko zakażenia w procesie. Wykonane prace budowlane związane z przystosowaniem pomieszczenia Laboratorium Mikrobiologicznego (wyodrębnienie śluzy fartuchowo – umywalkowej, adaptacja pod kątem umożliwienia funkcjonowania sprzętu medycznego) oraz zastosowanie lamp z przepływem laminarnym również podyktowane zostały względami bezpieczeństwa. W ramach inwestycji dokonano również zakupu pomocniczego sprzętu laboratoryjnego (chłodziarki i zamrażarki), dodatkowych mebli laboratoryjnych, stworzono dodatkowe stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy z drukarką oraz zadbano o integrację analizatora genetycznego i urządzeń laboratoryjnych ze szpitalnym systemem informatycznym. W ramach projektu przewidziano również zakup 2000 szt. laboratoryjnych testów genetycznych, pozwalające na szybkie diagnozowanie pacjentów w kierunku SARS-CoV-2 wraz z wymazówkami do badań wirusologicznych.

Planowany do zakupu analizator genetyczny umożliwi wykonywanie w chełmskim szpitalu około 80 testów w kierunku SARS-CoV-2 dziennie, co zważywszy na prognozy wystąpienia kolejnych fal epidemii, może okazać się konieczne już w niedalekiej przyszłości.

Rodzaj zastosowanego w projekcie analizatora genetycznego umożliwia również wykonywanie testów na obecność innych drobnoustrojów (bakterii i wirusów), co gwarantuje racjonalność wykorzystywania urządzenia i działania tworzonej pracowni genetycznej także po ustąpieniu pandemii koronawirusa.