RP MZ

 

W maju 2021 r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zawarł z Ministerstwem Zdrowia dwie umowy na przyznanie w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem możliwości szpitala w zwalczaniu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 sfinansowane zostaną:

  • Rozbudowa i modernizacja urządzeń i instalacji tlenu medycznego w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie w związku z COVID-19”, o szacunkowej wartości 3 415 500 zł (umowa nr DOI/ZOZ/COVID-19/198/2021/321)

  • Zakup dozowników tlenu, o wartości 50 000 zł (umowa nr DOI/ZOZ/COVID-19/198/2021/304)

Planowana rozbudowa i modernizacja urządzeń i instalacji tlenu medycznego polega na zakupie i montażu dodatkowego zbiornika na tlen ciekły o pojemności 20t oraz modernizacji istniejących instalacji tlenowych w trzech budynkach szpitala, wybudowanych w latach 70-tych, które w sposób oczywisty ze względu na naturalne zużycie i zastosowanie przestarzałych obecnie technologii cechują się wysoką awaryjnością i nie zapewniają przepływów tlenu koniecznych przy leczeniu choroby COVID-19 (w szczególności korzystania z urządzeń do tlenoterapii typu high flow). Modernizacja instalacji do obecnych standardów pozwoli również na zwiększenie liczby łóżek tlenowych w tych budynkach. Ogółem modernizacja dotyczy około 200 łóżek. Planowane prace obejmują również modernizację rezerwowego źródła tlenu, baterii butli tlenowych.

Realizacja inwestycji wpłynie wprost na dalszy rozwój możliwości szpitala w zwalczaniu epidemii wirusa SARS-CoV-2: instalacja zbiornika na tlen pozwoli na ponad dwukrotne zwiększenia zapasu tlenu ciekłego; modernizacja rezerwowego źródła tlenu pozwoli na poprawienie bezpieczeństwa dostępności tlenu; nowa instalacja tlenowa pozwoli na zwiększenie ilości łóżek przeznaczonych dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

W ramach drugiej umowy, na potrzeby Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz oddziałów z tzw. łóżkami COVID-19 zostanie zakupionych 100 szt. dozowników tlenu.