znaki strona www

 

Nazwa programu lub dotacji:

W sprawie powierzenia zadania związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 oraz udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2020 roku.

Nazwa zadania:

Zakup środków ochrony osobistej oraz materiałów do dezynfekcji dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, posiadającego w swojej strukturze oddział obserwacyjno – zakaźny, działającego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19.

Dofinansowanie:

86 653,65 zł.

Całkowita wartość zadania:

86 653,65 zł.

Opis zadania:

Zakup środków ochrony osobistej oraz materiałów do dezynfekcji w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19.