znaki strona www

 

Nazwa programu lub dotacji:

Dotacja celowej z budżetu państwa w 2020 r. na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Nazwa zadania:

Zakup materiałów i wyposażenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dofinansowanie:

1 500 848,98 zł.

Całkowita wartość zadania:

1 505 897,78

Opis zadania:

Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.