unia banner flaga polski 

Projekt Nr POIS.09.01.00-00-0363/18

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20120, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

Okres realizacji Projektu: 2018–2019

Cel działania: Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego

Przedmiotem Projektu jest poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy SPWSzS w Chełmie poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w niezbędny sprzęt medyczny służący do ratowania życia i zdrowia dzieci. Zakupy w ramach projektu:

 - 2 Defibrylatory

 - USG

 - 4 pompy infuzyjne

 - 4 pulsoksymetry

 - zestaw do trudnej intubacji

 - 2 zestawy do intubacji i wentylacji

 - aparat do powierzchownego ogrzewania pacjenta

Wartość projektu: 217 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 184 450,00 PLN 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego dotyczącego realizowanego projektu można dokonywać poprzez opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatyczne: poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

www.mapadotacji.gov.pl